Credincioşii ortodocşi sărbătoresc astăzi Naşterea Sfântului Ioan Botezatorul, sărbătoare cu multe conotaţii populare, în special legate de dragoste şi fertilitate, fiind cunoscută şi ca Sânziene sau Drăgaică.

În noaptea de Sânziene, fetele şi-au putut visa ursitul, dormind sub perne cu o crenguţă din floarea cu acelaşi nume. Legendele spun că sânzienele sunt nişte fete foarte frumoase, care trăiesc prin păduri sau pe câmpii, se prind în hore şi dau puteri magice plantelor. Acestea, dacă sunt sărbătorite cum se cuvine, fac culturile să rodească, dau prunci sănătoşi femeilor căsătorite, înmulţesc păsările şi animalele şi tămăduiesc bolnavii.

În tradiţia creştin ortodoxă, astăzi este ziua naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, eveniment ce pregăteşte minunea naşterii Mântuitorului dintr-o fecioară.

Este ultimul dintre prorocii Legii Vechi, acela care a unit Vechiul Testament cu Noul Testament, învrednicindu-se să boteze cu apă pe Iisus, Mesia cel aşteptat.

Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, numit şi „Înaintemergătorul”, pentru că a anunţat venirea Mântuitorului Hristos, s-a născut în cetatea Orini, în perioada în care Irod era rege al Iudeii. Aşa cum este arătat în Sfânta Scriptură, naşterea sa a stat sub semnul unei minuni, căci a venit pe lume din părinţi înaintaţi în vârstă, care nu avuseseră copii, preotul Zaharia şi Elisabeta. După rugăciuni stăruitoare înălţate la Dumnezeu pentru a putea avea un fiu, dorinţa le-a fost îndeplinită într-un mod deosebit.

Vestea naşterii Sfântul Proroc şi Botezător Ioan s-a făcut prin mijlocirea Arhanghelului Gavriil, care s-a arătat preotului Zaharia pe când acesta slujea la Templu. Nu un înger oarecare a fost trimis de Dumnezeu să vestească naşterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, spune arhimandritul Ilie Cleopa (Vol. Predici la praznice împărăteşti şi la sfinţii de peste an, 1996), ci Arhanghelul Gavriil, care va vesti şi Fecioarei Maria că va naşte pe Hristos.

Pentru că nu a crezut cuvintele celui trimis de Dumnezeu, preotul Zaharia a fost pedepsit prin neputinţa de a vorbi până la naşterea pruncului când, revenindu-i glasul, a rostit şi numele celui nou-născut.

Biserica a închinat lui Ioan șase sărbători: zămislirea lui (23 septembrie), nașterea (24 iunie), soborul lui (7 ianuarie), tăierea capului (29 august), prima și a doua aflare a capului lui (24 februarie) și a treia aflare a capului său (25 mai).

Credincioşii care vor participa astăzi la serviciile religioase din cadrul Sfintelor Liturghii vor primi de la preoţi, pentru a duce la casele lor, crenguţe de flori de sânziene sfinţite – simboluri ale belşugului şi bunăstării în gospodării.

Persoanele ce poartă numele de Sânziana îşi sărbătoresc astăzi onomastica. Se presupune că acest nume provine de fapt de la expresia “Sanctus dies Iohannis” – “Ziua Sfântului Ioan” şi a cunoscut în timp mai multe forme intermediare precum: Sânzioana, Sâmzeana şi Sâmziana.

La nivel mondial astăzi este marcată Ziua Mondială a Iei. Această sărbătoare marchează începutul verii, întrucât pe 21 iunie a avut loc solstiţiul de vară numit şi vara astronomică.