Ghidându-se după principiul „interesului superior al copilului”, coordonatoarea are drept misiune să asigure promovarea și protejarea drepturilor copiilor în cadrul tuturor politicilor și în întreaga legislație a Uniunii Europene. Ea încearcă să le ofere asistență cetățenilor care se confruntă cu problema răpirii copiilor de către unul dintre părinți și cu alte litigii familiale transfrontaliere. Coordonatoarea susține o colaborare mai strânsă cu organismele judiciare și administrative și urmărește să promoveze medierea în cazul litigiilor familiale transfrontaliere.

Drepturile copiilor

Parlamentul European promovează în mod activ dezvoltarea și protecția drepturilor copilului în Europa. Coordonatoarea va colabora cu deputații din Parlamentul European pentru a se asigura că activitatea Parlamentului va respecta, proteja și promova drepturile copiilor. Dacă doriți să aflați mai multe despre ceea ce face instituția pentru drepturile copilului:

Accesați pagina 

Anna Maria Corazza Bildt este actuala coordonatoare pentru drepturile copiilor a Parlamentului European, numită în această funcție în ianuarie 2019. Ea este membră a Parlamentului European.

De-a lungul anilor, Anna Maria Corazza-Bildt a jucat un rol-cheie în plasarea drepturilor copiilor în centrul agendei politice a UE. În calitate de coordonatoare, ea va promova activ drepturile copiilor și va servi drept principal punct de contact pentru celelalte instituții și organizații implicate în politica UE și în drepturile copiilor, precum și pentru UNICEF și principalele organizații ale societății civile, pledând pentru drepturile copiilor atât în cadrul UE, cât și în relațiile acesteia cu țările terțe.

De la crearea sa în 1987, la inițiativa Lordului Plumb, președintele de atunci al Parlamentului European, poziția de coordonator a purtat mult timp denumirea de „mediator pentru răpirile internaționale de copii de către unul dintre părinți”. Această funcție a fost ocupată anterior de Elisabeth Morin-Chartier (2017-2019), Mairead McGuinness (2014-2017), Roberta Angelilli (2009-2014), Evelyne Gebhardt (2004-2009), Mary Banotti (1995-2004) și Marie-Claude Vayssade (1987-1994).

La vremea respectivă, colaborarea dintre statele membre ale UE în domeniul dreptului familiei era foarte redusă sau inexistentă. Crearea poziției de mediator a fost, prin urmare, o soluție pragmatică la cererile tot mai numeroase primite de deputații din PE din partea cetățenilor care se confruntau cu probleme de răpire transfrontalieră a copiilor de către unul dintre părinți sau cu probleme de drept de vizită. Rolul mediatorului a evoluat de-a lungul anilor. În aprilie 2018, denumirea funcției deținute de Elisabeth Morin-Chartier s-a schimbat în „coordonatorul pentru drepturile copiilor al Parlamentului European”, pentru a evidenția evoluția mandatului conferit poziției, care include drepturile copiilor.