?

 Asociația Liga Albanezilor din România a lansat marți, 28 Mai, la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, numărul al doilea al revistei „Albanica”, publicație trimestrială, științifică și culturală, ce-și propune să prezinte istoria și cultura albaneză și a albanezilor din România precum și zona de confluență a culturilor română și albaneză.

Au participat la lansare, Mihai Firică – președinte USR filiala Craiova, Bogdan Alin Stoica – deputat al minorității albaneze din România, Radu Săvulescu – director executiv ALAR și Luan Topciu, redactor șef al revistei . Despre inițiativa editării revistei Albanica, a doua publicație a ALAR, alături de revista Drita, ne-a vorbit deputatul Bogdan Alin Stoica:

Rolul României în dezvoltarea culturii albaneze a fost subliniat de dr. Luan Topciu, redactor șef al revistei Albanica:

A consemnat Ludovic Vulea, redactor Radio România Craiova