Elevii și preșcolarii se întorc astăzi la cursuri, după vacanța de Paște care a durat două săptămâni.

”Elevii din învățământul preuniversitar și copiii de grădiniță se vor întoarce luni la cursuri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale. Următoarea vacanță, cea de vară, va începe pe 15 iunie. Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar se încheie în data de 31 mai, iar pentru clasa a VIII-a în data de 7 iunie. Programul național ”Școala altfel” are o durată de cinci zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi derulat în perioada 1 octombrie 2018 – 31 mai 2019, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia școlilor. Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a unor situații obiective de urgență (intemperii, epidemii, calamități naturale) nu se poate realiza în perioada vacanțelor școlare.”, precizează Ministerul Educației Naționale.

Astăzi începe și reînscrierea copiilor la grădiniță. Pentru cei care nu au mai fost inscriși până acum, va fi o altă etapă, care începe pe 21 mai.

„Criteriile generale de departajare sunt următoarele: existenţa unui document care dovedeşte că un copil este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi); existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă; existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului”, mai spune Ministerul Educației Naționale.

Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.