Academia Română găzduiește vineri, 7 decembrie 2018, lansarea volumului „Educaţia la Centenar. Idei. Instituţii. Personalităţi“, o retrospectivă analitică a sistemul de învăţământ românesc sub influenţa evenimentelor istorice naţionale şi europene din ultima sută de ani.

Evenimentul va avea loc la Clubul Academicienilor, începând cu ora 11, și va fi onorat de prezența acad. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române. Vor lua cuvântul acad. Bogdan C. Simionescu, vicepreşedinte al Academiei Române, scriitorul Răsvan Popescu, prof. Romiţă Iucu, prorector al Universității din Bucureşti, pr.dr. Nicolae Dascălu, consilier patriarhal, și coordonatorii volumului Steliana Toma, Liliana Romaniuc, Ioan Neacşu, Laurenţiu Şoitu.

Volumul, apărut la editura Polirom, este alcătuit prin contribuția a 61 de cadre didcatice din mediul academic și specialiști din diverse domenii, între care se numără: academicienii Ioan-Aurel Pop, Bogdan C. Simionescu, Dumitru Radu Popescu, Viorel Barbu, Alexandru Surdu, dr. Constantin Bălăceanu-Stolnici, membru de onoare al Academiei Române și prof. Ştefan Afloroaie, membru corespondent al Academiei Române.

Autorii au dorit să evidențiaze în acest volum principiile şi valorile ce au constituit repere pentru învăţământul românesc de-a lungul unui secol de istorie modernă și să ofere explicaţii privind provocările cu care acesta se confruntă în prezent. În acest context sunt evocate personalităţi care şi‑au pus amprenta asupra educaţiei în perioada premergătoare Marii Uniri şi ulterior, cum sunt Andrei Şaguna, Spiru Haret, Dimitrie Gusti, Cristofor Simionescu, Ion Jalea, George Văideanu, Onisifor Ghibu şi Ştefan Bârsănescu.