Consiliul de Miniştri de la Sofia a aprobat ca bază de negocieri Protocolul de modificare şi completare a Memorandumului între Guvernul Bulgariei şi Guvernul României pentru realizarea unor studii aprofundate în vederea construirii unor noi poduri peste Dunăre, semnat la data de 28 octombrie 2014, la Bucureşti, România.

Analiza arată o creştere în mod repetat, în ultimii ani, a traficului de maşini peste Dunăre, la Ruse-Giurgiu, precum şi a schimburilor comerciale pe un coridor din cadrul principalei rețele transeuropene de transport „Rin-Dunăre”. Actualul pod a fost dat în exploatare în urmă cu mai bine de 60 de ani şi posibilităţile sale tehnice nu duc la înlesnirea traficului. Din cauza exploatării sale îndelungate, se impune reabilitarea construcţiei şi oprirea traficului. Acest lucru duce la ambuteiaje serioase, aglomerarea infrastructurii şi alte greutăţi. Construirea unui alt pod la Ruse-Giurgiu va decongestiona semnificativ traficul, va reduce influenţa negativă asupra mediului şi va avea un efect economic pozitiv în ansamblu pentru ambele state.

Prin semnarea Protocolului, cele două state vor sprijini realizarea unor studii pentru construirea unui nou pod peste Dunăre, la Ruse-Giurgiu, prin care se bun bazele extinderii legăturilor de transport şi creşterii activităţii economice. În acelaşi timp, se ia în considerare voința exprimată de liderii țărilor balcanice de a îmbunătăți conectivitatea transporturilor în regiune. Susţinerea pentru construirea unui nou pod peste Dunăre la Ruse-Giurgiu este exprimată şi de autorităţile locale şi regionale din cele două state.