Sâmbătă, 13 octombrie 2018, în somptuoasa sală a Cinematografului Urania din Budapesta au fost decernate premiile Pro Cultura Minoritatum Hungariae 2018. Secretarul de stat pentru culte și relația cu naționalitățile, Soltész Miklós, a subliniat că în Ungaria naționalitățile sunt considerate un tezaur care îmbogățește întreaga națiune maghiară, țara în întregimea ei și întregul Bazin Carpatic. A precizat că premiul acordat reprezentanților naționalităților este foarte important nu numai pentru premianți, ci și pentru fiecare comunitate în parte, fiind un prilej de mândrie și pentru acestea.

 

 

 

 

Fototext: Doamna subsecretar de stat Langerné Victor Katalin de la Ministerul Resurselor Umane, domnul secretar de stat Soltész Miklós de la Oficiul Primului Ministru şi distinsul românilor, domnul Ştefan Oroian.

Au fost premiați reprezentanți propuși de comunitățile celor 13 naționalități recunoscute în Ungaria. Din partea comunității românești istorice din Ungaria a primit premiul Pro Cultura Minoritatum Hungariae 2018 domnul Ștefan Oroian, fiind astfel recunoscut ca cel mai renumit artist plastic de etnie română din Ungaria, dar și pentru activitatea sa de păstrare și promovare a culturii naționalității din care provine.

 

Ceremonia de decernare a premiilor a fost însuflețită de spectacolul oferit de grupul grecesc Palio Buzuki, grupul croat Kolo și de Grupul de Naționalitate al Slavilor Sudici din Tököl.

A consemnat: Gabriela Elekes, corespondent MTVA, emisiunile în limba română 

Foto: Bajtai László