Cu 27 de voturi pentru, 1 împotrivă şi 4 abţineri, membrii Comisiei pentru Buget a Parlamentului European au votat raportul raportorului Sigfried Mureşan (europarlamentar român, reprezentantul şef al PPE), potrivit căruia sunt tăiate alte 70 de milioane de euro din fondurile de preaderare ale Turciei, cum propusese de altfel şi Comisia Europeană.

Europarlamentarii membri ai comisiei au considerat că nu sunt îndeplinite condiţiile cu privire la îmbunătăţirea statului de drept ce fuseseră stabilite de Parlamentul European în noiembrie anul trecut. Europarlamentarii au luat decizia pe baza raportului anual al Comisiei cu privire la Turcia publicat la data de 17 aprilie 2018 în care se precizează că „Turcia se îndepărtează semnificativ de Uniunea Europeană, în special în domeniul statului de drept şi al drepturilor fundamentale şi prin slăbirea controalelor eficiente şi a echilibrelor în sistemul politic”.

În noiembrie anul trecut, în timpul negocierilor pentru buget, Comisia Europeană şi Consiliul au decis să îngheţe 70 de milioane de euro din fondurile de preaderare pentru Turcia (70 de milioane de euro în credite de angajament şi 35 de milioane în credite de plată) până când Turcia va realiza îmbunătăţiri cuantificabile în domeniul statului de drept, al democraţiei, al drepturilor omului şi al libertăţii presei, îmbunătăţiri care să fie constatate în raportul anual la Comisiei Europene.

Prin urmare, Comisia pentru Buget a Parlamentului European susţine planul de rectificare bugetară în care Comisia propune transferarea celor 70 de milioane de euro destinate iniţial Turciei pentru consolidarea Instrumentului European de Vecinătate prin credite de angajament – pentru susţinerea acţiunilor legate de ruta migraţionistă din Mediterana Centrală şi pentru consolidarea angajamentului UE de a acorda ajutor umanitar către Siria, cu suma de 35 de milioane de euro prin credite bugetare .