Motto: ”Dacă Bach a fost un got, Fărcaș a fost un taragot!” (Nichita Stănescu)

Sunetul inegalabil al taragotului fermecat, în care Tăriile Cerului s-au unit cu Puterile Pământului și au purtat un nume pentru Eternitate, Dumitru Fărcaș,  purifică spațiul  făcându-l sacru pentru câteva clipe de taină cu Dumnezeirea.  Maestrul Dumitru Fărcaș s-a grăbit să plece în Lumea fără Dor, lăsându-ne dorul de prezența Domniei Sale, când vorbele erau aforisme, iar cântecele ecouri ale nemuririi. Astăzi ne amintim ceea ce viața trecătoare, multpreacălătoare a făcut din destinul unui om un cântec în panteonul valorilor universale. Să ne reamintim cât de impunătoare a fost viața marelui interpret și Profesor, cel ce a spus: ”Noi suntem singura țară în lume, unde muzica populară se cântă cu taragotul!” și a lăsat și un testament: ”Vreau să las cât mai multe glasuri acestui instrument pentru veșnicie”! Și vorbele profetice s-au încrustat cu dor în memoria afectivă a unui neam care îi este recunoscător pentru muzica sa ce rivalizează cu muzica sferelor.

O emisiune de Gabriela Rusu-Păsărin, realizator în Grupul Operativ al Departamentului Studiourilor Teritoriale, Societatea Română de Radiodifuziune