După criza economică din 2008, în Europa nu se mai investeşte ca înainte. Sau, cel puțin, aşa reiese din datele publicate într-un studiu realizat de Eurostat pentru 2017, în care au fost examinte atât investițiile din sectorul public cât și din cel privat în ultimul deceniu. Analiza efectuată la nivel european a luat în considerare procentul produsului intern brut (PIB) al fiecărei națiuni destinat să fie investit în ambele domenii și a fost comparat cu nivelul din 2007, ultimul an dinaintea crizei financiare.
Astfel, proporţia de 20,1% din PIB, sumă investită în total la nivel european în anul 2017, este cu 2,3 puncte procentuale mai mică decât cea din 2007 și cu un sold negativ pe întregul sistem al UE.
Dacă în ceea ce privește investiţiile de anul trecut, distribuția geografică arată atitudini diferite în funcție de anumite regiuni ale lumii, comparația cu deceniul precedent este neiertătoare pentru aproape toate țările analizate, cu excepția Suediei, Norvegiei, Austriei, Germaniei, Elveției și Belgiei.
În ciuda faptului că se pot lăuda cu un sold pozitiv față de 2007, cele șase țări menționate nu depășesc pragul de creștere dincolo de un singur punct procentual, cu excepţia Suediei care atinge obiectivul unității „rotunde“, sau Germania (0,2 puncte procentuale), Elveția (0,1) și Belgia (0,1).
Printre țările aflate în declin situația este mai eterogenă și, din păcate, nu într-un mod bun. Având în vedere că există cazuri în care, deși negativ, soldul de comparație de zece ani se stabilește într-o marjă de două puncte procentuale, cum ar fi de exemplu cazul Franței (-0,7 puncte procentuale), al Marii Britanii (-0,8), al Maltei (-1,0), Luxemburgului (-1,4), al Țărilor de Jos (-1,5) și al Finlandei (-1,6), pentru mulți alții, situația este mult mai critică. De fapt, șapte națiuni au închis comparația cu anul 2007 cu un sold negativ alcătuit din două cifre: Slovenia (-10,3) și Spania (-10,4) depășesc pragul de zece puncte procentuale, urmate de România (- 12,5), Estonia (-12,9), Grecia (-13,4), și de Letonia, care a suferit un declin de peste 16,5 puncte.
De asemenea, este interesant de constatat că, chiar și printre țările similare din punctul de vedere al schimbărilor din deceniul examinat, există atitudini diferite în ceea ce privește investițiile pentru 2017.