Există diferenţe mari între statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte gradul de deprivare materială severă.

Potrivit datelor Biroului European de Statistică (Eurostat), aferente anului 2017, în timp ce în state precum Suedia, Finlanda, Olanda sau Luxemburg gradul de deprivare materială severă era sub 3%, acest indicator era de 30% în Bulgaria, 21,1% în Grecia, 19,4% în România şi în Ungaria de 14,5%.

Raportul Eurostat indică faptul că la nivelul Uniunii Europene, procentul persoanelor care suferă de deprivare materială extrem de severă a scăzut la 6,7%, ceea ce reprezintă aproximativ 33 de milioane de persoane. În 2016, acest procent era de 7,5% din nivelul populaţiei.

Raportul Eurostat a fost întocmit pe baza unor criterii de bază precum posibilitatea de a plăti facturi, de a încălzi locuinţa, de a suporta cheltuieli neaşteptate, de a asigura hrană permanentă şi de a pleca în vacanţă.

Potrivit Eurostat, în 2012, procentul de deprivare materială severă era de 9,9%, cel mai ridicat nivel înregistrat în Uniunea Europeană.