Ministerul Afacerilor Interne, Jandarmeria Română prin Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Mihail Bravul” Dolj și Gruparea de Jandarmi Mobilă ”Frații Buzești” Craiova și Ministerul Apărării Naționale prin Brigada Multinațională SE au organizat aniversarea celor două arme în ziua de 30 martie 2017 la Craiova printr-un complex de manifestări pentru a evidenția rolul celor două arme în istoria românilor.

Ziua de 3 aprilie 1850 reprezintă un reper în istoria militară modernă a României, care a pătruns deja în conştiinţa publică. La acea dată, semnând Ofisul domnesc prin care promulga Anaforaua Divanului obştesc al Moldovei, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a reaşezat pe baze noi Corpul slujitorilor dislocat la Iaşi, orientând juridic instituţia nou înfiinţată – Corpul Jandarmilor – spre asigurarea libertăţilor cetăţeneşti şi a ordinii de drept în stat.

Izvorâtă din vâltoarea spiritului european al vremii, reforma Jandarmeriei era doar un pas dintr-un context mai amplu al prefacerilor legislative care au precedat, rând pe rând, Unirea Principatelor, la 1859, obţinerea Independenţei de Stat, la 1877, şi realizarea Marii Uniri, la 01 decembrie 1918.

Astăzi, la 168 de ani de la fondare, putem afirma că Jandarmeria Română a devenit o componentă puternică şi stabilă a Sistemului de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, eficienţa serviciului public, tot mai bine prestat în folosul comunităţii, constituind piatra de temelie a prestigiului social al acestei Arme.

Brigada Multinațională SE are o istorie de peste 130 de ani, participările la recentele operațiuni în Angola (sub mandate ONU), Afganistan, Irak, Kosovo, adăugându-se emblematic la luptele purtate în Războiul de Independență, în Primul Război Mondial și al Doilea Război Mondial.

Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Mihail Bravul” Dolj și Gruparea de Jandarmi Mobilă ”Frații Buzești” Craiova au organizat simpozionul științific ”Jandarmeria Română – tradiții, actualitate  și perspective la Centenarul Marii Uniri”. Au participat specialiști în științele militare, cadre didactice universitare de la Academia Națională de Informații, Arhivele Naționale București, Universitatea din Craiova, Mitropolia Olteniei.

În același context a fost lansat volumul Comportamentul geopolitic (Ed. Sitech, 2016) realizat de Corneliu Sîrbu, Constantin Florea și Florin Raduslav. Autorii, reputați specialiști în domeniul științelor militare, aduc în prim plan un cadru amplu, globalizarea, și abordări din varii perspective ale geopoliticii. Motorul acestei necesare abordări – creșterea complexității și dinamismului vieții internaționale. De aceea, abordarea paradigmelor geopolitice este făcută din perspectiva praxisului, adică a vieții cotidiene sub imperiul necesității protecției securității. Aceasta este și prima, după opinia noastră, noutate a volumului, devenind astfel o lectură complementară, chiar obligatorie, pentru cercetările viitoare. Sunt cărți care devin ab initio mai mult decât o nouă contribuție în domeniu. Devin repere, atât pentru analize comparative, cât și exhaustive.

Volumul a fost prezentat de mai mulți specialiști, îi amintim în această succintă relatare pe gl. Mr (rz) prof.univ.dr. Ion Pâlșoiu (Academia Forțelor Terestre) și pe conf.univ.dr. Iulian Fota (Academia Națională de Informații). Concluzia intervențiilor a vizat reflecția interogativă asupra realității imediate: comportamentul geopolitic.

 

 

De la ora 15.00 pe scena Cercului Militar din Craiova a fost susținut un spectacol realizat de unitățile aniversate, cu participarea Ansamblului folcloric ”Maria Tănase”, a Colegiului Național Militar ”Tudor Vladimirescu” din Craiova și a Fanfarei Militare.

Au fost intonate Imnul României, Imnul NATO și Imnul UE

Au rostit scurte alocuțiuni comandanții:

Gen. Constantin FLOREA – General de Brigadă, Inspector Șef al Inspectoratului de jandarmi județean ”Mihai Bravul” Dolj, Col. Cristian DAN, Comandantul Brigăzii Multinaționale SE, Lt. Col. Cosmin MIREA, împuternicit comandant al grupării Mobile de Jandarmi ”Frații Buzești” Craiova.

Ansamblul ”Maria Tănase a prezentat un prin tablou istorico – folcloric, aducând în prim plan personalitatea unor mari eroi: Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu, Iancu Jianu.

Un moment special al spectacolului a fost cel dedicat memoriei eroilor jandarmi și militari morți în misiune. Familiile acestora au fost onorate de către comandanții unităților unde acești eroi și-au dedicat viața.

 

 

 

 

 

 

 

Finalul tabloului avea să demonstreze că dorința acestora a fost ca viitorul țării să fie continuat spre bunăstarea și siguranța românilor. Simbolic, un grup de copii îmbrăcați în haine militare reprezentând Poliția Română și Jandarmeria Română au purtat cele trei steaguri, al României, al NATO și al UE.

 

 

 

 

Sărbătoarea s-a încheia cu un tablou folcloric despre spiritul oltenesc, cu melodii de petrecere și cu texte umoristice, gazde fiind cunoscuții interpreți de muzică populară Constantin Enceanu și Niculina Stoican, alături de interpreți ai ansamblului și dansatorii care nu au uitat să aducă în scenă Călușul oltenesc.

Finalul aniversării a fost marcat de gestul de mulțumire al gazdelor, care au înmânat diplome și plachete celor ce au contribuit la realizarea spectacolului.

Distincțiile primate în calitate de scenarist, regizor și prezentator al spectacolului le-am acordat, în gest simbolic col. (r) Grigore Păsărin, Președintele de onoare al Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” Filiala Dolj ”Frații Buzești”, care la cei peste 90 de ani poartă cu mândrie ținuta de ceremonie spre a onora profesia și cariera de militar.

Ziua Jandarmeriei Române și Ziua Brigăzii Multinaționale SE la Craiova au însemnat un moment de celebrare a celor ce au făurit unitatea națională și o aniversare a celor ce astăzi servesc patria. Sunt momente de sărbătoare ce se înscriu și în istoria afectivă a celor ce trăiesc intens clipa, alături de cei ce servesc patria, familiile militarilor, pentru care ziua aniversării este bucurie și încredere în viitor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela Rusu-Păsărin, realizator, Departamentul Studiourilor Teritoriale, Sociatatea Română de Radiodifuziune