Steliana Sima este o cunoscută şi apreciată interpretă de muzică populară originară din Cilienii Romanaţilor ,care a reuşit, după o viaţă dedicată culturii tradiţionale, să reprezinte stilul oltenesc, uşor recognoscibil.
Inflexiunile vocii, forţa transmiterii emoţiilor interpretării, relaţia afectivă pe care o stabileşte cu publicul au impus-o ca o prezenţă dorită la marile sărbători ale comunităţii. Chipul frumos este imaginea unei bonomii răsfrânte în gesturi caritabile (este o mare iubitoare de păsări şi animale), iar prezenţa publică este o bucurie a privirii.

Despre sincretismul muzică – text- costum popular ne convinge Steliana Sima în ediţia dedicată ei a Galeriei interpreţilor de muzică populară la Radio România Regional.
Două amănunte semnificative de regăsit în această emisiune: părinţii Stelianei s-au cunoscut la hora satului, tatăl, un bun dansator, mama, iubitoare de cântec popular oltenesc, cu o voce frumoasă, pe care o va moşteni Steliana. Al doilea detaliu de dialog este pledoaria pentru cum trebuie să preiei tradiţia şi să o transmiţi mai departe, o adevărată lecţie, pe care Steliana Sima o expune cu patos pentru tinerii interpreţi doritori să devină nume reprezentative ale folclorului românesc.

O emisiune de Gabriela Rusu-Păsărin, realizator, Departamentul Studiourilor Teritoriale, Societatea Română de Radiodifuziune