Intercontinental Exchange offices in the city of London

Comisia Europeană a prezentat astăzi o serie de măsuri care au drept scop construirea unei infrastructuri de supercalculatoare europene de talie mondială. Inițiativa prevede investiții din partea UE și a statelor membre.
Este nevoie de supercalculatoare pentru a procesa cantități din ce în ce mai mari de date. În același timp, acestea aduc beneficii pentru societate în multe domenii, de la asistență medicală și energie din surse regenerabile la siguranță auto și securitate cibernetică.
Inițiativa Comisiei prezentată astăzi este esențială pentru competitivitatea și independența UE în domeniul economiei datelor. În prezent, în Uniunea Europeană se poate constata că, din ce în ce mai mult, oamenii de știință și industria își procesează datele în afara UE, pentru că la nivel european nu dispun de capacitatea necesară de prelucrare a datelor. Această lipsă de independență reprezintă o amenințare pentru viața privată, protecția datelor, secretul comercial și proprietatea asupra datelor, în special în cazul aplicațiilor sensibile.
Întreprinderea comună EuroHPC, o nouă structură juridică și de finanțare, va crea o infrastructură pentru calculul de înaltă performanță (High-Performance Computing – HPC), pe care o va exploata pe plan european. De asemenea, EuroHPC va sprijini un program de cercetare și inovare pentru dezvoltarea de tehnologii și de mașini (hardware) și aplicații (software) care ar putea fi instalate pe aceste supercalculatoare.
Contribuția UE la EuroHPC va fi de aproximativ 486 de milioane de euro în baza actualului cadru financiar multianual, statele membre și țările asociate alocând și ele o sumă similară. În total, până în 2020 urmează să fie investită o sumă de aproximativ 1 miliard de euro din fonduri publice, iar membrii privați ai inițiativei vor furniza contribuții în natură.
Andrus Ansip, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru piața unică digitală, a declarat: „Supercalculatoare sunt motorul economiei digitale. Concurența este strânsă, iar UE a rămas în urmă: nu avem niciun supercalculator în topul 10 mondial. Prin lansarea inițiativei EuroHPC, dorim ca până în 2020 să le oferim cercetătorilor și întreprinderilor din Europa o infrastructură de talie internațională în materie de supercalculatoare, pentru a le permite să dezvolte tehnologii cum ar fi inteligența artificială și ă elaboreze aplicații de viitor uzuale în domenii precum sănătatea, securitatea sau ingineria.”
Mariya Gabriel, comisarul european pentru economie digitală și societate digitală, a adăugat: „Supercalculatoarele ocupă deja un rol major în cadrul principalelor evoluții și inovații tehnologice în multe domenii care afectează în mod direct viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. Ne pot ajuta să dezvoltăm medicina personalizată, să economisim energie și să combatem schimbările climatice într-un mod mai eficient. O mai bună infrastructură europeană de tehnici de calcul superperformante are un mare potențial pentru crearea de locuri de muncă și reprezintă un factor esențial pentru digitalizarea industriei și creșterea competitivității economiei europene.”

Avantajele supercalculatoarelor
Tehnica de calcul de înaltă performanță este un instrument esențial pentru a înțelege și răspunde la marile provocări societale și științifice, cum ar fi depistarea precoce și tratamentul bolilor sau dezvoltarea unor noi terapii bazate pe medicina personalizată și de precizie. HPC este utilizat, de asemenea, pentru prevenirea și gestionarea catastrofelor naturale de mare amploare, în special pentru previzionarea traseelor uraganelor sau simulări de cutremur.
Infrastructura EuroHPC va facilita accesul industriei europene, în special al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) la supercalculatoare pentru a dezvolta produse inovatoare. Utilizarea calculului de înaltă performanță are un impact din ce în ce mai mare asupra industriilor și întreprinderilor, reducând semnificativ ciclurile de proiectare și producție, accelerând conceperea de noi materiale, limitând costurile, sporind eficiența utilizării resurselor și optimizând și reducând durata proceselor de decizie. De exemplu, datorită supercalculatoarelor, ciclurile de producție în industria auto pot fi reduse de la 60 la 24 de luni.
Tehnica de calcul de înaltă performanță este, de asemenea, esențială pentru sistemele naționale de securitate și apărare, de exemplu în elaborarea de tehnologii complexe de criptare, trasare și combatere a atacurilor cibernetice, în procedurile de investigare criminalistică sau în simulările nucleare.

Infrastructuri de cercetare și inovare relevante
Inițiativa de astăzi va reuni investiții pentru a crea în Europa supercalculatoare de înaltă performanță și o infrastructură pentru volume mari de date. Întreprinderea comună EuroHPC își propune să achiziționeze sisteme cu performanță „pre-exascale” (o sută de milioane de miliarde (1017) de operațiuni pe secundă) și să sprijine dezvoltarea de sisteme exascale (un miliard de miliarde (1018) de operațiuni pe secundă) bazate pe tehnologia UE, până în 2022-2023.
Activitățile acestei întreprinderi comune vor consta în:
Achiziționarea și exploatarea  a două mașini de calcul intensiv de talie mondială pre-exascale (capabile să efectueze circa 1016operațiuni pe secundă) și furnizarea și gestionarea accesului la aceste supercalculatoare pentru o gamă largă de utilizatori publici și privați, începând din 2020.

Un program de cercetare și inovare cu privire la HPC: pentru a sprijini dezvoltarea tehnologiei europene de supercalcul, inclusiv a primei generații de microprocesoare europene cu consum redus și conceperea de aparate europene de exascale, precum și promovarea de aplicații,dezvoltarea de competențe și o utilizare mai largă a tehnicilor de calcul de înaltă performanță.
Întreprinderea comună EuroHPC va funcționa în perioada 2019-2026. Infrastructura prevăzută va fi deținută și exploatată în comun de către membrii săi, aceștia fiind, într-o primă etapă, țările care au semnat declarația EuroHPC (a se vedea lista de mai jos) și membrii privați din mediul academic și sectorul industriei. Alți membri se pot alătura în orice moment, furnizând o contribuție financiară.

Context
Începând din 2012, Comisia promovează inițiativele UE în acest domeniu, printre care:
• Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului din 19 aprilie 2016, parte a strategiei de digitalizare a industriei europene, care a promovat crearea unui ecosistem european pentru volume mari de date, bazat pe o infrastructură HPC de date și rețea de talie mondială
• Declarația EuroHPC, semnată la 23 martie 2017, cu ocazia Zilei digitale de la Roma de către șapte state membre (Franța, Germania, Italia, Luxemburg, Portugalia, Spania și Țările de Jos), cărora li s-au alăturat în 2017 Belgia, Bulgaria, Croația, Elveția, Grecia și Slovenia. Aceste țări au convenit să construiască o infrastructură paneuropeană de calcul intensiv exascale. Celelalte state membre și țările asociate sunt încurajate să semneze Declarația EuroHPC.