Direcția Generală pentru Politică Regională (DG REGIO) organizează joi, 11 ianuarie 2018, la București, un seminar de informare și îndrumare dedicat potențialilor beneficiari din România ai fondurilor puse la dispoziția autorităților urbane în cadrul inițiativei ”Acțiuni Urbane Inovatoare” (Urban Innovative Actions – UIA).

În cadrul seminarului vor fi prezentate elementele necesare pentru a putea crea, finanța și implementa un proiect prin această sursă complementară de finanțare dedicată autorităților urbane. Este urmărită finanțarea unor proiecte inovatoare pe o structură de parteneriat între autorități locale, ONG-uri, universități și alte părți interesate de la nivel local. Se pot obtine până la 5 milioane de euro pentru un proiect, co-finanțarea prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) acoperind 80% din totalul costurilor din proiect.

Această finanțare este independentă de fondurile alocate prin programele operaționale ale României. Beneficiarii principali sunt autoritățile locale din orațe cu peste 50.000 de locuitori.