Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Mihail Kogălniceanu” Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 108, organizează concurs în vederea încadrării prin recrutare directă, a următorului post de personal contractual:

Denumirea postului: îngrjitor (clădiri) – post contractual pe perioadă nedeterminată;
Condiții specifice de participare la concurs:

nivelul studiilor: studii gimnaziale;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

Proba practică – se va desfășura la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța în data de 26.03.2018, ora 1200;
Interviul – se va desfășura la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța în data de 30.03.2018, ora 1200;
Data limită până la care candidații vor depune personal actele pentru dosarul de concurs este 12.01.2018, ora 16:00, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mihail Kogălniceanu” Constanța.

Cei interesaţi pot obţine relaţii suplimentare la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, la telefon 0241/ 618969, interior 24557, în zilele lucrătoare, între orele 08:00 – 16:00.

Informaţiile privind condiţiile de participare la concurs sunt postate pe site-ul instituţiei, la adresa www.jandarmeriaconstanta.ro , secţiunea Cariere, fiind expuse şi la avizierul unităţii.