Un număr de 47 de membri ai echipei Universităţii Babeş-Bolyai au primit luni, 18 decembrie 2017, premii pentru excelenţa în activitatea desfășurată în acest an.

Premiile au fost acordate pentru excelenţa în activitatea didactică, excelenţa în cercetarea ştiinţifică, dar și în domenii care ţin de vizibilitatea internațională a Universității Babeș-Bolyai.

Premiile pe care le acordăm astăzi sunt o recunoaştere a performanţei pe care cercetătorii noştri au reușit să o atingă, iar ele ne obligă pentru viitor. Suntem prima universitate care a reuşit să gândească un mecanism de natură să le ofere cercetătorilor posibilitatea de a se concentra cu adevărat pe activitatea de cercetare, stabilindu-le acestora norma didactică minimă, evident, în limitele stabilite de legislația românească, a afirmat rectorul UBB, acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop.

Cercetarea este o componentă esenţială a Universităţii noastre, aşa că ea trebuie să fie recunoscută şi apreciată. Suntem o universitate care oferă mult mai mult decât un simplu act educativ, fie el şi de excelenţă. UBB oferă nu doar educaţie, ci și cunoaştere, oferă servicii către comunitate bazate pe cercetare, pe inovare, formează oameni inovativi şi activi social, iar toate acestea au la bază activitatea de cercetare la cele mai înalte standarde, a precizat prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul UBB responsabil de cercetare, competitivitate-excelență și publicații științifice.

La ceremonia de premiere care a avut loc începând cu ora 12.00, în Aula Magna a Universităţii Babeş-Bolyai, au participat rectorul UBB, acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Senatului UBB, pr. prof. Ioan Chirilă, prorectorii Universităţii, decanii facultăţilor din UBB şi cadre didactice.

Mai multe informații, precum și lista completă a persoanelor premiate pot fi consultate accesând link-ul http://cercetare.ubbcluj.ro/ro/premii-si-distinctii/ .