Unitățile din învățământul preuniversitar de stat vor primi peste 144 de milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile și hotărârile judecătorești.
Guvernul a aprobat o hotătâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată în acest sens.
Astfel, peste 5 milioane lei se alocă pentru pentru plata cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru finanțarea unităților de învățământ special și din centrele județene de resurse și asistență educațională.
De asemenea, administrațiile locale vor primi 136,72 milioane lei în același scop.