CESE (organ consultativ care reprezintă societatea civilă) pledează pentru un cadru de referință care să protejeze sănătatea și fertilitatea solului, un element important al subzistenței noastre…

Menținerea sau ameliorarea stării de sănătate a solurilor Europei reprezintă una dintre cele mai importante provocări pentru menținerea mijloacelor noastre de subzistență. Pentru a putea reacționa în timp util, trebuie să cunoaștem situația solului. Ca un prim pas către o gestionare mai bună și mai durabilă a solului, CESE propune un cadru de referință comun la nivelul UE, cu scopul de a stabili o terminologie uniformă și criterii armonizate de definire a calității solului. În Europa, proprietarii și utilizatorii de terenuri au un rol special în furnizarea de servicii ecosistemice în ceea ce privește solul și au nevoie de sprijinul UE. Modernizarea politicii agricole comune (PAC) ar trebui, prin urmare, să includă un accent special pe sănătatea și fertilitatea terenurilor agricole și a solului. În plus, statele membre ar trebui să fie încurajate să adopte măsuri adecvate de protecție a solului în cadrul celui de-al doilea pilon al PAC.

La fiecare zece ani, Europa pierde o suprafață de teren arabil de dimensiunea unui stat membru.

Chestiunile legate de sol reprezintă una dintre principalele priorități ale Președinției estone și sunt de maximă actualitate, inclusiv din perspectiva unei recente inițiative cetățenești europene (ICE). Unul dintre principalele obiective ale acestei ICE este „recunoașterea solului ca patrimoniu comun, care are nevoie de protecție la nivelul UE, întrucât asigură beneficii esențiale, legate de bunăstarea populației și reziliența mediului”. În sesiunea plenară din octombrie, Comitetul Economic și Social European (CESE) a adoptat un aviz privind utilizarea terenurilor pentru producția durabilă de alimente și servicii ecosistemice, la solicitarea Președinției estone. „Prin avizul nostru, dorim să creștem gradul de sensibilizare a publicului”, a afirmat dl Roomet Sõrmus, raportorul acestui aviz. „Deseori solul este privit ca și cum ar exista din belșug. În doar șase ani, din 2006 până în 2012, ritmul de ocupare a terenurilor agricole în țările europene a fost de aproximativ 107 000 ha/an, ceea ce se traduce prin pierderea unei suprafețe de teren arabil de dimensiunea Ciprului în mai puțin de 10 ani. Această cerere uriașă de teren trebuie oprită”.

Un cadru de referință pentru gestionarea durabilă a solului

În toate statele membre, pierderea de suprafață agricolă din cauza degradării solului, a abandonării terenurilor, a schimbărilor climatice și a urbanizării reprezintă o problemă gravă. Solul este important nu doar pentru producția de alimente, ci și pentru o gamă largă de alte servicii ecosistemice. „Solurile noastre trebuie protejate. Un cadru de referință comun la nivelul UE privind solul, care să definească starea bună a solurilor, să stabilească o terminologie uniformă și criterii armonizate de monitorizare și să definească măsurile de politică prioritare ar avea o importanță decisivă pentru utilizarea și protejarea durabilă a solurilor agricole”, a adăugat dl Sõrmus.

PAC trebuie să ia în considerare rolul esențial al solurilor europene pentru subzistența noastră

Fermierii joacă un rol esențial în asigurarea alimentelor și a serviciilor ecosistemice, un rol care trebuie recunoscut. Agricultura se confruntă cu provocări la fel de diverse ca și ale Europei înseși, printre care se numără menținerea biodiversității, promovarea practicilor agricole durabile, creșterea eficienței producției, reducerea utilizării intensive a terenurilor etc. Brendan Burns, președintele Secțiunii pentru agricultură a CESE, a declarat: „Aceste aspecte trebuie luate în considerare la elaborarea și redefinirea politicii agricole comune (PAC), deoarece sunt foarte importante, atât pentru sănătatea și fertilitatea terenurilor agricole și a solului, cât și pentru diversele sale servicii ecosistemice, cum ar fi rezervoarele de apă și de carbon”…