În urma controalelor efectuate de Oficiul Judeţean de Zootehnie Mureş la un eşantinon de 233 de beneficiari de subvenţii din judeţ s-a constatat lipsa a 3.186 de animale, cele mai multe ovine şi 29 de bovine.
Controlul la faţa locului s-a făcut pentru verificarea respectării condiţiilor de eligibilitate specifice privind acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii şi a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic.
Şeful Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA) Mureş,(APIA) Mureş, Ovidiu Săvăşcă, a precizat că cei 233 de beneficiari eşantionaţi reprezintă în jur de 5% din totalul beneficiarilor de subvenţii din judeţul Mureş.
Acesta a precizat că, indiferent de motivele invocate, fermierii au obligaţia ca, timp de 100 de zile de la data depunerii cererii de plată, să menţină în exploataţie animalele.