RADET Constața anunță că în intervalul de timp 24.10.2017 – 31.10.2017 se vor efectua citirile contoarelor de energie termică montate la consumatori.

Tabelul cuprinzând planificarea pe zile a punctelor termice pentru care se vor citi contoarele de energie termică montate la consumatori poate fi consultat la urmatorul link:

– http://www.radet-constanta.ro/documente/Planificari/10.2017.pdf

Consumatorii de energie termică sunt rugați pe această cale se facă demersurile necesare pentru a permite accesul reprezentanților regiei la grupurile de masură, astfel încât citirea contoarelor să se efectueze în termenele stabilite.