Societatea de Cultura Macedo-Română organizează la Teatrul National „Ion Luca Caragiale” din Bucuresti, Sala Media, joi, 26 octombrie 2017, ora 14.00, conferinţa Dialectele românești sud-dunărene în actualitate.
Manifestarea ştiinţifică are menirea să aducă în faţa specialiştior, a oamenilor politici şi a publicului larg probleme privind păstrarea românităţii sud-dunărene.
Societatea de Cultură Macedo-Română îşi propune să contribuie la conservarea şi cultivarea dialectelor româneşti sud-dunărene, a tradiţiilor specifice spiritualităţii româneşti. Conştiinţa românităţii este vie la românii sud-dunăreni. Această manifestare ştiinţifică intenţionează să sensibilize instituţiile acreditate din România cu privire la situaţia actuală a comunităţilor româneşti din Peninsula Balcanică.
Prin susţirea conferinţei Societatea de Cultura Macedo-Română doreşte să tragă un semnal de alarmă în ceea ce priveşte dialectul istroromân. Din cercetările specialiştilor reiese că mai sunt 150 de locuitori în satele din Istria, din care numai 80 sunt vorbitori ai dialectului.
Aromânii, meglenoromânii şi istroromânii păstrează forme arhaice de civilizaţie, de grai şi de tradiţii, evidenţiind legătura dintre românii nord-dunăreni şi cei sud-dunăreni.
În contextul manifestării va fi vernisată expoziţia de fotografie, autor Emil Tîrcomnicu, cercetător la Institutul de Etnografie şi folclor “Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, cel ce ne-a transmis şi detalii despre acest eveniment ştiinţific.

A consemnat Gabriela Rusu-Păsărin, realizator în Grupul Operativ al Departamentului Studiourilor Regionale, Societatea Română de Radiodifuziune

Împarte cu prietenii tăi: