Primăria Sectorului 3 anunță că persoanele interesate pot depune de luni, 9 octombrie, documentele necesare acordării subvenției pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 1 noiembrie 2017-31 martie 2018.

Beneficiarii sunt persoanele domiciliate legal în sectorul 3, care îndeplinesc condițiile legale în vigoare.

Persoanele sau familiile care pot beneficia de subvenţia pentru încălzirea locuinţei cu energie termică sunt:

– familiile cu un venit mediu lunar pe membru de familie care să fie cuprins între 0 şi 786 lei/lună;

– persoanele singure cu un venit între 0 şi 1.082 lei/lună.

Persoanele ori familiile care pot beneficia de subvenția pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, lemne, combustibili petrolieri sau energie electrică sunt:

– persoană singură cu un venit lunar cuprins între 0 şi 615 lei;

– familia cu un venit lunar pe membru de familie cuprins între 0 şi 615 lei.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se asigură în baza cererii – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială, însoţită de o serie de acte doveditoare.

Cererile-declarații pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare, se depun la sediul DGASPC Sector 3 (str. Parfumului nr. 2-4) sau la punctul de lucru din bd.1 Decembrie 1918 nr. 12-14, de luni până joi, între orele 9.00-15.00.

Formularele necesare întocmirii dosarului de acordare a ajutorului şi depune cererile însoţite de actele doveditoare prin intermediul Asociaţiilor de proprietari sau locatari.

Precizăm că persoanele care beneficiază de această subvenție pot ridica formularele necesare întocmirii dosarului de acordare a ajutorului şi depunere a cererilor însoţite de actele doveditoare prin intermediul Asociaţiilor de proprietari sau locatari.