Ținând cont de impactul concursului în anul trecut, în rândul elevilor și profesorilor din România, Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) relansează tinerilor provocarea de a-și folosi creativitatea pentru a crește nivelul de acceptare și sensibilizare a populației cu privire la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA, prin organizarea celei de-a II-a ediții a concursului național de postere „Fii Inspirat”, adresat elevilor din școli și din licee, centre de protecție și centre educaționale din toată țara.

Concursul este structurat pe două categorii de vârstă astfel:

– Categoria I – Ciclul gimnazial (elevi din clasele V-VIII);

– Categoria a II-a – Învățământ liceal, profesional (participanții din această categorie nu vor depăși vârsta de 19 ani la data înscrierii în concurs).
Calendarul desfășurării concursului este următorul:

5 octombrie –  17 noiembrie 2017 – Crearea posterelor,  înscrierea participanţilor online și expedierea posterelor;
22 noiembrie – 30 noiembrie 2017 – Jurizarea posterelor;
7 decembrie 2017 – Expoziţia posterelor, premierea câștigătorilor.