Guvernul a aprobat la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Societãtii Informationale, un memorandum pe tema redresãrii activitãtii Postei Române.
Planul cuprinde un set de mãsuri precum cresterea veniturilor prin diversificarea produselor si serviciilor, utilizarea eficientã a fondurilor anuale primite de la Uniunea Postalã Universalã si renegocierea contractelor existente cu agentii economici.
O altã mãsurã vizeazã reorganizarea companiei, prin înfiintarea unor centre de profit la nivel regional, ceea ce presupune responsabilizarea conducerilor locale în gestionarea bugetului si în atragerea de venituri destinate dezvoltãrii.
Planul de redresare se întinde pe cinci ani si vine în completarea majorãrii capitalului social al companiei, proces care se aflã în desfãsurare.