Guvernul a aprobat prin ordonantã de urgentã trecerea Institutului Cantacuzino în subordinea Ministerului Apãrãrii Nationale.
O datã cu aceastã mãsurã va fi creat Institutul National de Cercetare Medico-Militarã Cantacuzino, cu patrimoniul si personalul aferente.
Se doreste, astfel, revitalizarea si dezvoltarea activitãtii sale ca producãtor national de vaccinuri si alte produse biologice de uz uman.
Ministerul Apãrarii va propune în 30 de zile, organigrama noului institut.
Finantarea se va realiza din venituri proprii, subventii acordate de la bugetul de stat si prin accesare de fonduri europene.