Primăria comunei Medieşu Aurit, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială George Coşbuc din localitate, implementează proiectul A.U.R.I.T – Acţiuni pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de excluziune.

Finanţat de Banca Mondială cu peste 4 milioane de euro, prin Programul Operaţional Capital Uman, proiectul se derulează timp de trei ani şi se adresează persoanelor defavorizate din comuna Medieşu Aurit.

Proiectul vizează un grup ţintă alcătuit din 560 de persoane ce fac parte din comunitatea marginalizată a comunei Medieşu Aurit aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială. Din cele 560 de persoane, 336, respectiv 60%, vor fi de etnie romă. Toate persoanele adulte incluse în grupul ţintă vor beneficia de un pachet complex de servicii conţinând activităţi de dezvoltare motivaţională, consiliere şi asistenţă în vederea pregătirii şi susţinerii lor pentru găsirea şi menţinerea unui loc de muncă sau pentru înfiinţarea unor afaceri pe pieţele din mediile de rezidenţă, care pot genera dezvoltare locală şi oportunităţi de angajare şi autoangajare. Totodată, prin intermediul proiectului va fi construit şi dotat un centru comunitar de servicii integrate în care vor fi furnizate servicii sociale, medicale şi socio-medicale pentru persoanele marginalizate, precizează primarul Iancu Mihai Radu:

Pe lângă şcolarizare, unele dintre persoanele incluse în grupul ţintă vor primi ajutoare sub diverse forme, alţii vor fi ajutaţi să devină antreprenori – aproximativ 12 persoane vor primi câte 25.000 de euro pentru a iniţia o activitate productivă. Totodată, vor fi construite 12 locuinţe sociale, iar în cadrul centrului comunitar ce va fi construit, vor fi organizate întâlniri având ca temă igiena, învăţământul, sănătatea.(Iancu Mihai Radu)

Şi copiii din grupul ţintă vor beneficia de servicii. Este vorba despre 280 de copii în total, din care 75 vor fi incluşi într-un program after school:

Un număr de 280 de copii vor beneficia de măsuri de sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţie, servicii medicale şi socio-medicale. Cel puţin 75 dintre aceştia vor putea participa la activităţi derulate la after school, beneficiind de masa caldă la prânz. Tuturor copiilor le va fi pus la dispoziţie un microbus şcolar care îi va ajuta să ajungă la timp la şcoală. (Iancu Mihai Radu)

Pe durata proiectului, 252 de persoane vor participa la cursuri de calificare în diverse meserii, vor fi organizate 11 burse ale locurilor de muncă în vederea angajării a 75 de persoane şi vor fi semnate contracte de subvenţie prin intermediul cărora angajatorii vor primi timp de 12 luni lei câte 900 de lei pentru fiecare angajat.

Stela Tudor