În urma desfăşurării concursului de admitere la Academia Tehnică Militară, sesiunea iulie 2017, au rămas neocupate 8 (opt) locuri bugetate dintre cele alocate Ministerului Afacerilor Interne.

Locurile rămase neocupate sunt comune – femei şi bărbaţi.

În contextul celor mai sus prezentate, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Delta” al judeţului Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str.1848, nr.16, va recruta, în perioada 08 – 25.08.2017, candidaţi pentru concursul de admitere, organizat de către Academia Tehnică Militară.

Cererile tip de înscriere la sesiunea a II-a de admitere, septembrie 2017, se depun de candidaţi la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Delta” al judeţului Tulcea, până la data de 25 august 2017.

Candidaţii care au participat pe locurile M.A.I. în prima sesiune de admitere 2017 şi au dosarele constituite – inclusiv fişa medicală încheiată cu concluzia „APT”, le depun la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Delta” al judeţului Tulcea.

Testarea psihologică

Candidaţii care au participat pe locurile M.A.I. în prima sesiune de admitere 2017 şi au fost declaraţi „Apt” sunt exceptaţi de la susţinerea testării psihologice.

Candidaţii care şi-au constituit dosar nou în vederea participării la concursul de admitere pe locurile M.A.I. la Academia Tehnică Militară, în a doua sesiune de admitere 2017, susţin testarea psihologică la Centrul de Psihosociologie al M.A.I. în perioada 29 – 30 august.
Afişarea rezultatelor la testarea psihologică va avea loc în data de 01 septembrie 2017.
Susţinerea probelor fizice şi contravizita medicală
Candidaţii care au participat pe locurile M.A.I. în prima sesiune de admitere 2017 şi care au promovat probele fizice, fiind declaraţi „Apt” la contravizita medicală sunt exceptaţi de la susţinerea acestor probe.

Candidaţii care şi-au constituit dosar nou în vederea participării la concursul de admitere vor susţine contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în data de 13 septembrie 2017, ora 07,00.
Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate / paşaportul şi echipamentul sportiv necesar desfăşurării probelor de verificare a aptitudinilor fizice, potrivit baremelor şi criteriilor prevăzute pentru candidaţii la instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

Înscrierea candidaţilor la Academia Tehnică Militară şi organizarea concursului de admitere

Înscrierea şi participarea la probele concursului de admitere la Academia Tehnică Militară, sesiunea a II-a de admitere, sunt stabilite de organizatori prin regulamentul / metodologia de admitere.

Detaliile organizatorice, listele cu candidaţii, precum şi rezultatele la probelor eliminatorii, vor fi afişate în timp util pe site-ul oficial al instituţiei www.mai.gov.ro, la secţiunea Carieră/Instituţii de învăţământ /Formare profesională;

De asemenea, relaţii suplimentare pot fi obţinute la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.S.U. „DELTA” al judeţului Tulcea la numărul de telefon: 0240/524301, int. 27003, 27112 sau 27010.

Împarte cu prietenii tăi: