Readucerea în prim plan a cântecelor de altădată, a acelora care au produs plăcerea ascultării atâtor generații, este un act de restitutio cultural binevenit. Liviu Olteanu se adaptează fericit la un climat muzical recognoscibil, cu inflexiuni alternând de la doina în registrul reflexiv la cântecul de joc. Cu o voce ce-și așteaptă timpul pentru rezonanța personalizării, Liviu se integrează într-un taraf de prestigiu și notorietate din Oltenia: Taraful din Grecești. Istoria acestui taraf aduce argumente viabile și astăzi despre cum se interpretează frust un text mustind de imagini plastice, versurile amintind că uneori se pot salva de la imixtiunile vieții moderne numai dacă purtătorii de cântec le respectă și le transmit cu fidelitatea onorantă a celor ce știu că frumuseșțea spunerii se asociază cu muzicalitatea interioară a versurilor și se grefează pe ritmurile horelor și sârbelor oltenești.

Liviu Olteanu alege pentru prezentul album muzical cântecele vechi interpretate de-a lungul timpului de cei ce au continuat istoria tarafului de renume. Sunt două valori de remarcat în acest act al lui Liviu de restituire a cântecelor de odinioară din repertoriul lăutarilor din Grecești: interpretează aceste cântece respectându-le autenticitatea și se integrează tarafului. El nu este acompaniat în intenția de reiterare a ipostazei interpretului care, pentru succesul mediat imediat își alege un acompaniament pentru zona etnofolclorică pe care o reprezintă. Liviu cântă cu taraful, pare a fi parte din taraf, este ca o preluare de rol în cadrul tarafului. Este armonia în sensul primar al termenului între solist și ceata care-l acompaniază. Alternarea în corpusul compact discului a melodiilor interpretate de Liviu Olteanu și a celor interpretate doar de taraf este încă un argument al unității de imagine proiectată peste vreme a tarafului de altădată: așa se întâmpla odată, cânta taraful, cânta și solistul spre bucuria ascultării prin trecerea de la starea reflexivă a doinei la cea de ritm și emoție exteriorizată a horelor și sârbelor oltenești.

1

Liviu Olteanu reprezintă o zonă etnofolclorică, Oltenia,  prin repertoriu și interpretare. El aduce în prim plan taraful cu notorietate și cântă cu dezinvoltura rapsodului de altădată melodiile știute de atâtea generații. Este curajul și este dorința de a prelua tradiția și o face în sensul propriu al termenului, cântă cu taraful cunoscut melodiile de odinioară, ca un ecou dătător de speranță că frumusețea versurilor nu a fost estompată de trecerea vremii, iar vocea tânără pare  a îmblânzi tăriile cerului pentru iluminarea drumului unui destin.

 3

O emisiune de Gabriela Rusu-Păsărin, realizator în Grupul Operativ al Departamentului Studiourilor Regionale, Societatea Română de Radiodifuziune