Ministerul Educaţiei Naţionale a emis un ordin privind modul de plată al personalului didactic care face parte din comisiile pentru Evaluarea Naţională, a absolvenţilor clasei a VIII-a, pentru Examenul Naţional de Bacalaureat şi pentru examenele de absolvire a calificării profesionale pentru învăţământul profesional, liceal şi post liceal, sesiunile anului 2017.

Personalul didactic care face parte din comisiile de organizare în unităţile de învăţământ pentru evaluarea naţională a absolevnţilor clasei a VIII-a este plătit după cum urmează:

– preşedinte – 335 lei;

– membru – 285 lei;

– asistent – 39 lei.

Profesorii care fac parte din comisiile din centrele zonale de evaluare, pentru absolvenţii clasei a VIII-a sunt plătiţi:

Preşedinte – de la 771 lei pâna la 821 lei, în funcţie de numărul de candidaţi, iar un profesor evaluator este plătit cu 6 lei pentru o lucrare corectată.

Profesorul sau secretarul cu abilităţi în operarea pe calculator – informatician – încasează 387 de lei.

Preşedintele comisiei dintr-un centru de examen de bacalaureat poate încasa, în funcţie de numărul de candidaţi, de la 770 de lei până la 821 lei, iar vicepreşedintele este plătit cu 529 de lei, în schimb un asistent este plătit cu 46 lei pe zi.

Personalul didactic care face parte din comisiile de bacalaureat, din centrele de evaluare sunt plătiţi astfel:

– Preşedinte – 1.172 lei şi 1.114 lei;

– Vicepreşedinte – 669 lei;

– Profesor evaluator – 7,6 lei pentru o lucrare corectată.

Profesorii care au participat la evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, sau în limba maternă, respectiv pentru proba de evaluare a competenţelor digitale sunt plătiţi cu 3,9 lei pentru un candidat, mai puţin decât cei care au participat la evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă modernă, ce sunt plătiţi cu 6 lei pentru un candidat.