Cărăşenii care au nevoie de paşapoarte se pot programa şi online. Înscrierea se poate face pe pagina oficială a Prefecturii, la secţiunea Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa şi Eliberarea Paşapoartelor Simple.

Solicitanţii se vor prezenta la ghişeu la data şi la ora menţionate la primirea confirmării, având toate documentele necesare operaţiunii, care se regăsesc pe site-ul instituţiei.

Programarea se anulează în caz de neprezentare la data şi la ora stabilite sau atunci când se prezintă o altă persoană decât cea înregistrată. Ora programării poate fi decalată cu maximum zece minute, în funcţie de complexitatea solicitării anterioare.