Prima conferinţă preoţească de anul acesta a preoţilor din Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria s-a desfăşurat pe 13 mai, la Parohia Ortodoxă Română din Cenadul Unguresc. La orele dimineţii, înainte de lucrările conferinţei propriu-zise, în străvechea biserică ortodoxă a fost oficiată Sfânta Liturghie, de către Preasfinţitul Părinte Siluan, împreună cu ceilalţi preoţi şi diaconi ai Episcopiei.

Conferinţa s-a desfăşurat la sediul Autoguvernării Româneşti locale. În cadrul acesteia au fost prezentate două referate, corespunzătoare temelor Anului omagial şi comemorativ din Patriarhia Română. Părintele Aurel Bătrân, parohul bisericii de la Bichişciaba, a susținut un referat detaliat despre „Instaurarea regimului comunist în România şi la vecinii săi şi rolul mărturisitor al Bisericii Ortodoxe Române în vremea Patriarhului Justinian Marina. Relaţiile dintre Biserică şi Stat, între înţelepciunea propovăduirii şi curajul mărturisirii”. Cel de-al doilea conferenţiar a fost pr. Cosmin Pop, parohul bisericii din Jaca, prezentând o lucrare despre „Iniţierea copiilor din Ungaria în tainele pictării icoanelor pe sticlă şi lemn şi experienţa organizării unor tabere de iconografie în acest sens”. Subiectul părintelui a fost unul foarte cunoscut de domnia sa, el fiind pictor de icoane pe sticlă şi îndrumător al copiilor la numeroase tabere de iconografie.

cenad1

Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan a deschis conferinţa printr-un cuvânt despre anul jubiliar în cinstea Patriarhului Justinian Marina, cel de-al 3-lea Patriarh al BOR, apărător, îndreptător al Ortodoxiei şi al monahismului şi despre lupta patriarhului în timpul comunismului pentru apărarea bisericii. Referitor temelor conferinţei, Preasfinţia Sa a mai subliniat şi importanţa sfintelor icoane, a vorbit despre preocuparea părintelui Cosmin Pop la iniţierea copiilor de a-i învăţa tehnica pictării icoanelor pe sticlă.

Au fost aduse mărturii despre personalitatea şi lucrarea Patriarhului Justinian Marina, fost dascăl, pe urmă preot la Râmnicu Vâlcea, apoi arhiereu vicar, mitropolit al Moldovei şi Patriarh al BOR. A luptat pentru drepturile bisericii în timpul comunismului, a luptat împotriva dărâmării bisericilor. Au fost aduse mărturisiri despre domnia sa şi de către pr. Petru Puşcaş, paroh la biserica Sf. Parascheva din Jula, care a avut ocazia să îl cunoască personal, în vremea când a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, facultate care de mai mulţi ani poartă numele celui de-al 3-lea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Părintele Puşcaş a spus că patriarhul vizita foarte des facultatea şi stătea de vorbă cu studenţii. Părintele a făcut şi o mărturisire a patriarhului Justinian: „Până când mâna mea va putea putea semna, nu vom ceda nimic comuniştilor…”.

cenad2

La conferinţă au mai fost discutate, de asemenea, şi alte teme, pe lângă cele propuse, teme de actualitate din viaţa Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, organizarea de evenimente şi programe ale parohiilor şi Episcopiei.

Toţi participanţii la conferinţă, preoţi şi mireni, au fost invitaţi apoi la o agapă frăţească, oferită din partea Parohiei din Cenad.

A consemnat: Anca Becan, redactor Foaia românească

 Foto: Foaia românească