Turiștii îndrăgostiți de sudul extrem al litoralului românesc au la dispoziție documentul care reglementează activitatea în aria protejată „Acvatoriul litoral marin Vama Veche – 2 Mai”.

Iată cele mai importante prevederi ale REGULAMENTULUI REZERVAŢIEI MARINE VAMA VECHE – 2 MAI:

În zona A sunt permise următoarele activităţi:
– desfăşurarea activităţii Serviciului Salvamar;
– accesul navelor Custodelui, Gărzii de Coastă și Marinei Militare aflate în misiune,
precum şi a celor cu misiuni de salvare;
– cercetarea științifică și activitatea de monitoring.

În zona B sunt permise toate activităţile specifice zonei A, precum şi următoarele
activităţi:
– pescuitul tradiţional/de subzistenţă al localnicilor, cu următoarele tipuri de
unelte: talian, setci, paragate, năvod de plajă şi undiţe. Este interzisă recoltarea
nevertebratelor;
– libera navigaţie a ambarcațiunilor pescărești tradiționale, numai cu vâsle sau
vele, şi numai în scopul practicării activităților tradiționale;
– îmbăierea și înotul, numai în perimetrul plajelor amenajate, în punctele Vama
Veche și 2 Mai;
– navigația ambarcaţiunilor de agrement, de cel mult 12 m lungime, numai cu
vasle, vele, sau hidrobiciclete, pescuitul sportiv, activitățile subacvatice și cele
educaționale, în condițiile stipulate în prezentul Regulament;

Toate activitățile care nu sunt explicit permise prin prezentul Regulament, în zonele A şi B, sunt strict interzise.

În interiorul Rezervației Marine Vama Veche – 2 Mai, orice activitate care ar putea pune
în pericol siguranța elementelor de mediu protejate și a obiectivelor instituționale ale
Rezervației, conform prezentului Regulament, este interzisă. Sunt interzise în mod special
activitățile următoare:

a. navigația liberă, cu excepția a ceea ce este explicit stipulat în regulile privind
regimul de siguranță în diferitele zone ale Rezervației;
b. vânătoarea (inclusiv subacvatică), capturarea, colectarea, distrugerea speciilor de
plante și animale prin orice mijloace și orice altă activitate care ar putea prezenta
un pericol pentru aceste specii;
c. activitățile de acvacultură și/sau introducerea de specii exotice;
d. modificarea directă sau indirectă, prin orice mijloace, a caracteristicilor geofizice
ale mediului (colectarea și distrugerea substratului pietros) și a celor biochimice ale
apei, ca și deversarea de reziduuri lichide și solide și introducerea oricăror substanțe
care ar putea schimba, chiar și temporar, caracteristicile mediului marin;
e. activitățile de pescuit care pot genera efecte distructive asupra biocenozelor și
habitatelor bentale;
f. traularea de orice fel, utilizarea oricăror unelte de pescuit care nu sunt explicit
stipulate în prezentul Regulament (cu excepția celor prevăzute în autorizațiile
speciale de pescuit în scop științific);
g. scufundările de orice fel, cu excepția celor explicit stipulate în regulile privind
regimul de siguranță al diferitelor zone ale Rezervației;
h. înotul, cu excepția celor explicit stipulate în regulile privind regimul de siguranță
al diferitelor zone ale Rezervației;
i. utilizarea armelor, explozivilor și a oricăror alte mijoace destructive, ca și a
substanțelor toxice și poluante în mediul acvatic.
j. distrugerea sau degradarea panourilor informative și indicatoare, precum şi a
plăcilor sau a semnelor de marcaj privind delimitarea Rezervației.

Întregul REGULAMENT poate fi consultat AICI!

„Rezervatia Marină Vama Veche – 2 Mai“, a fost înființată în anul 1980, prin Decizia
31/1980 a Consiliului Județean Constanța, și confirmată ca arie protejată de Legea nr.
5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, având codul 2.345.
Conform Deciziei Comisiei Europene 2009/92/CE privind instituirea regimului de arie
naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei
ecologice europene Natura 2000, precum și prevederilor Ordinului Ministrului Mediului şi
Pădurilor nr. 2387/2011, zona este trecută în regim special de conservare ca sit
component al reţelei ecologice europene Natura 2000.