Înscrierea copiilor la creşele din municipiul Satu Mare se va desfăşura în intervalul 15-26 mai. Serviciul Public de Asistenţă Socială coordonează activitatea a şase creşe care au disponibile 169 de locuri pentru anul şcolar 2017-2018.

Părinţii copiilor sunt aşteptaţi să depună la sediul SPAS dosarul de înscriere care trebuie să conţină copia certificatului de naştere pentru copiii din familie, copia actelor de identitate ale membrilor familiei de provenienţă a copilului, adeverinţe de la locul de muncă al părinţilor/reprezentanţilor legali, sau declaraţie pe proprie răspundere şi dovada înregistrării ca plătitor de impozit pe venit la Directia Finanţelor Publice, în cazul exercitării unor profesii liberale, adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către mamă la forma de zi (dacă este cazul) şi sentinţă de divorţ/copie, certificat de deces (unde este cazul).

Evaluarea dosarelor se va face în perioada 5-16 iunie, selecţia făcându-se pornind de la criteriile de evaluare. Rezultatele privind evaluarea dosarelor vor fi afişate la sediile creşelor după data de 19 iunie.
Pe întreg parcursul anului şcolar, în situaţia eliberării unor locuri la creşă, în funcţie de numărul de ordine al dosarului, părinţii vor fi contactaţi în vederea ocupării locurilor libere.

 

Stela Tudor – Radio Cluj