În fiecare an, în data de 5 mai, tătarii din România sărbătoresc Ziua limbii tătare”, în urma unui demers parlamentar, al fostului deputat tătar Aledin Amet, în anul 2010 a fost adoptată Legea nr. 256/2010 privind instituirea “Zilei limbii tătare”. Data de 5 mai a devenit, aşadar, în mod oficial, o sărbătoare, promovându-se, şi în acest fel, reperele spirituale ale comunităţii tătare din România. Limba maternă înseamnă, indiscutabil, un mod consistent de a asigura continuitatea, inclusiv în domeniul creaţiei.

Ziua de 5 mai 1985 rămâne una de referinţă, marcând punerea bazei unui alfabet în care s-au publicat din acel moment, revistele în limba tătară din România, iniţiatorii acestui demers istoric, au fost cinci profesori, redactori ai revistei de cultură “Renkler”(Culori). Astfel 5 mai, este deci, ziua în care s-a născut limba tătară cu caractere dobrogene.

Etnia tătară din România este recunoscătoare statului român şi tuturor celor care au susţinut un astfel de demers legislativ, cu referire exclusivă la o comunitate de tătari, deoarece o zi dedicată limbii materne a unei etnii nu există în alte ţări.

1

2

Mesajul domnului Aledin Amet, secretar de stat, Şeful Departamentului pentru Relaţii Interetnice cu prilejul „Zilei limbii tătare-5 mai”: “Ziua de 5 mai este o zi de mare sărbătoare pentru întreaga comunitate tătară din România. Ca reprezentant al acestei minorităţi, am militat pentru recunoaşterea limbii tătare, iar eforturile mi-au fost răsplătite odată cu adoptarea Legii nr. 256/2010, lege prin care ziua de 5 mai este marcată oficial în România ca Ziua Limbii Tătare.  Obiceiurile şi tradiţiile se păstrează şi se transmit, însă limba maternă se poate pierde uşor, dacă nu este învăţată şi vorbită în familie. Consider că misiunea noastră, a tuturor celor ce aparţinem unei minorităţi naţionale, este aceea de a păstra nealterată limba maternă şi de o transmite mai departe din generaţie în generaţie.”

Potrivit comunicatului de presă transmis de UDTTMR, cu prilejul acestei sărbători, prin organizaţia Constanţa organizează vineri, 5 mai 2017, un eveniment cultural dedicat Zilei Limbii Tatare. În cadrul manifestării elevi de la Şcoala Comunitară a UDTTMR vor recita poezii în limba tătară. Nu vor lipsi nici muzica şi dansurile tradiţionale tătăreşti. Evenimente dedicate zilei de 5 mai-Ziua Limbii Tatare se vor organiza la sfârşitul acestei săptămâni şi la nivelul altor organizaţii locale ale UDTTMR.

Ghiulşen Ismail-Iusuf

Radio România Constanţa