Chirilă Valodea, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Carcaliu, județul Tulcea este acuzat de conflict de interese, susține Agenția Națională de Integritate.

Astfel, în exercitarea mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local privind închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a suprafeței de 188,04 ha, teren arabil din izlazul comunal ce aparține domeniului privat al comunei Carcaliu, județul Tulcea și a semnat documentele justificative (caietul de sarcini, instrucțiuni pentru ofertanți privind licitația publică cu strigare directă și raportul de avizare) în baza cărora s-a încheiat contractul de închiriere între Primăria comunei Carcaliu (în calitate de proprietar) și persoana evaluată (în calitate de chiriaș).

De asemenea, persoana evaluată a participat la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local privind închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a suprafeței de 188,04 ha, teren arabil și a suprafeței de 24 ha pășune din izlazul comunal, ce aparține domeniului privat al comunei Carcaliu, județul Tulcea, în baza căreia s-a încheiat contractul de închiriere între Primăria comunei Carcaliu (în calitate de proprietar) și fiul surorii fostei soții a persoanei evaluate, afin de gr. III (în calitate de chiriaș).

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și cu dispozițiile art. 77 din Legea nr. 393/2004.

Chirilă Valodea a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază — de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

Chirilă Valodea nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare, informează ANI.