Direcția de Sănătate Publică Gorj a monitorizat anul trecut 69 de instalații centrale de alimentare cu apă, 11 urbane și 58 rurale. Din numărul total, doar 35 de instalații dețin autorizație sanitară de funcționare. Pentru 13 instalații de alimentare cu apă, DSP Gorj a emis notificare de respingere a autorizației sanitare de funcționare.

Este vorba de  localitățile: Țicleni, Aninoasa, Bustuchin Poiana-Seciuri, Bărbătești, Bălănești, Plopșoru, Urdari, Turburea, Ionești, Draguțești-Tîlvești, Văgiulești, Bengești-Ciocadia, Slivilești-Miculești. Aceste instalații au fost respinse la autorizare pentru că existau neconformități în ceea ce privește parametrul amoniu.