Venită de pe plaiuri bistrițene în tumultosul București, Ioana Maria Ardelean surprinde prin emoția artistică pe care o transmite cu delicatețe și cu un firesc al rostirii, rotunjind ecourile unor amintiri despre dorul de casă. Cu cât o asculți, cu atât par a veni din tăriile cerului versurile populare adunate de Lucian Blaga în antologia sa rămasă în manuscris (1954) și publicată de G. Ivașcu un deceniu mai târziu:

Cine n-are dor destul,

Mute-și casa lângă drum:

Drumul sună,

Dor se-adună;

Vântul bate,

Dor departe.

Ioana Maria Ardelean se revendică dintr-o familie de iubitori de muzică tradițională, un arbore genealogic impresionant prin statornicia pasiunii pentru autenticitatea cântecelor bistrițene. Ioana vorbește despre acel singular ”acasă”, asemenea singularului ”dor” românesc. Definește cu tremurul vocii amprentate de emoția amintirii  ”colțul de rai”, cântecul bistrițean,  și recunoaște  privilegiul pe care destinul i l-a dat de a-l împărtăși lumii celei fără de margini, pentru că numai astfel înțelegem cum melodiile și ”vorbele cu mult rost” se ridică spre Înalt și nu mai coboară niciodată din cerul neuitării.

A crescut în mediu muzical autentic, acolo unde vocile alor săi compun un registru memorialistic impresionant: au cântat tatăl, bunica, străbunica și mai ales mătușa, Cornelia Ardelean Archiudean.

2 Ioana și Cornelia

Ioana și CorneliaIoana Maria Ardelean împreună cu mătușa sa, Cornelia Ardelean Archiudean

Ioana a avut puterea de a prelua cântecele și de a se detașa de modele. Și aici intervine miracolul: vocea ei pare a fi vocea lăuntrică a fiecăruia dintre cei ce o ascultă. Este apanajul valorii, cea care nu ține cont de vârstă și așază cu obiectivitate vocea și repertoriul în Galeria interpreților de muzică populară. Vă oferim mărturisirile Ioanei într-un interviu ilustrat cu cântecele ce amintesc de o lume frumoasă, cea a satului bistrițean, o lume aureolată de incantațiile personalizante ale unei voci tinere, eclatante, dătătoare de speranță într-un timp al revalorizării întru perenitatea cântecului popular românesc: vocea Ioanei Maria Ardelean.

 

1 Ioana

În recital la Festivalul ”Pe marginea Dunării” – Giurgiu 2015, acompaniată de maestrul Nicolae Botgros

2 Ioana

În recital la Festivalul ”Strugurele de Aur” -Alba Iulia, Jidvei – 2015

Fotografii din arhiva personală a Ioanei Ardelean

O emisiune realizată de Gabriela Rusu-Păsărin, Grupul operativ al Departamentului Studiourilor Regionale, Societatea Română de Radiodifuziune