Parlamentul European susţine că indiferent de forma de muncă şi durata contractului, lucrătorii trebuie să aibă drepturile de bază garantate, dat fiind faptul că deseori se simt neprotejaţi în faţa crizei economice, concurenței globale şi revoluţiei digitale.

Deputaţii consideră că trebuie urgentate politicile care compun pilonul european al drepturilor sociale, cea mai importantă inițiativă a Uniunii Europene în domeniul ocupării forței de muncă. Angajaţii trebuie să beneficieze de condiţii de muncă decente şi nu în ultimul rând de o stabilitatea financiară.

Raportoarea Maria Joao Rodrigues crede că statele membre ar trebui să facă mai mult pentru a combate munca nedeclarată sau munca la negru. În acest scop, Parlamentul European propune introducerea unui card de securitate socială cu ajutorul căruia ar exista o evidență clară a contribuțiilor. Deputaţii vor să se asigure totodată că toţi cetăţenii vor avea pensia asigurată atunci când va veni vremea.

O altă practică ce ar trebui să ia sfârşit este cea a practicii neplătite. Deputaţii spun că stagiarii şi ucenicii ar trebui remuneraţi şi nu ar mai trebui să existe contracte de muncă de zero ore.  Raportoarea Maria Joao Rodrigues: Avem nevoie de politici care să țină cont de realitățile în schimbare de pe piaţa forţei de muncă. Faptul că productivitatea este în creștere este bine nu numai pentru companii, ci şi în ceea ce priveşte condițiile de muncă. Practic, pilonul european al drepturilor sociale se vrea un scut. Toţi cetățenii trebuie să aibă asigurat accesul la educație, asistență medicală și protecție socială, însă nu pot fi realizate fără fonduri şi investiţii strategice.   

Îmbătrânirea populației, accentuarea inegalităților sociale, rata ridicată a șomajului şi afluxul de solicitanți de azil. Toate acestea au pus presiune pe sistemul de protecție, care are nevoie urgentă de o reformă.

În plus, oamenii trebuie încurajaţi să caute noi locuri de muncă. Ei îşi vor schimba locul de muncă de mai multe ori pe durata vieţii lor, aşa că trebuie să-şi îmbunătăţească aptitudinile şi competenţele. Trebuie să avem sisteme de educaţie şi formare care oferă oportunităţi de învăţare pe tot parcursul vieţii, a mai precizat Maria João Rodrigues.

Împarte cu prietenii tăi: