Tratatul de la Lisabona, semnat de statele membre în 2007 şi intrat în vigoare la nivelul Uniunii Europene în 2009, fundamentează cadrul legislativ al iniţiativei cetăţeneşti europene. În baza sa a fost emis Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului, din 16 februarie 2011, ce detaliază prevederile tratatului şi permite aplicarea acestora începând cu aprilie 2012, de când produce efecte juridice.

Ca reper, o  iniţiativă cetăţenească europeană este o invitaţie adresată Comisiei Europene de a propune legislaţie pe probleme în care UE are competenţa de a legifera. O iniţiativă cetăţenească trebuie să fie susţinută de cel puţin un milion de cetăţeni ai UE, provenind din cel puţin 7 state membre din cele 28. În fiecare din aceste 7 state membre este nevoie de un număr minim de semnatari.

Iniţiativa cetăţenească europeană întăreşte rolul cetăţenilor în elaborarea deciziilor în cadrul Uniunii, construind singurul mecanism supranaţional prin care interesul indivizilor poate fi adus în mod nemijlocit în prim planul agendei politice a Uniunii.

Cu alte cuvinte, posibilitatea acordată cetăţenilor de a se exprima prin intermediul unor iniţiative legislative reprezintă un pas important în asigurarea legitimităţii şi consolidării democraţiei participative la nivelul Uniunii. Astfel, cetăţeanului european i se asigură o nouă perspectivă, oferindu-i-se posibilitatea de a participa în mod activ la elaborarea deciziilor care îl privesc în mod direct. Instituirea acestui mecanism de promovare a interesului cetăţenilor europeni accentuează democraţia internă a Uniunii Europene şi valorifică manifestarea preocupărilor cetăţeneşti din spaţiul european.

Ca exemple, la acest moment, sunt în desfășurare mai multe inițiative cetățenești, cum ar ficea  pentru salvarea solurilor din spațiul comunitar șicea  pentru o educație care să aibă ca efect formarea unor cetățeni activi și responsabili.

Prima  inițiativă reușită este intitutlată Right2Water prin care se dorește ca executivul comunitar, Comisia Europeană, să se asigure că toți cetățenii europeni se bucură de dreptul la apă și la salubritate, să excluda aprovizionarea cu apă și gestionarea resurselor de apă din sfera de aplicare a normelor pieței interne și a liberalizării.

În fapt, o astfel de idee s-a regăsit și în cadrul unei conferințe la care au participat mai mulți eurodeputați. Unul dintre aceștia, și anume, Stefan Eck, a vorbit despre necesitatea  corectării eventualelor privatizări din sectorul în cauză.

Oricine trebuie să aibă dreptul la apă curată și la condiții sanitare elementare. Apa este o resursă foarte limitată și ea nu ar trebui să se afle în mâinile companiilor internaționale și multinaționale. Acum este timpul să acționăm, iar aceasta este dorința cetățenilor. De aceea avem nevoie de  legi naționale, europene, internaționale  astfel încât managementul apei să rămână sau se întoarcă în mâinile statelor.