De peste 50 de ani, mai precis din 1959, Comisia Europeană  modernizează periodic legislația în domeniul protecției sociale astfel încât aceasta  să fie adecvată scopului și să corespundă realității sociale și economice din UE.

Propunerea de actualizare prezentată in această lună, la Bruxelles, vizează următoarele patru domenii: Indemnizațiile de șomaj,  prestațiile de îngrijire pe termen lung, accesul cetățenilor inactivi din punct de vedere economic la prestații sociale și coordonarea securității sociale pentru lucrătorii detașați.

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen a declarat:

În primul rând indemnizațiile de șomaj. Vrem să le oferim persoanelor care sunt în căutarea unui loc de muncă o șansă mai bună să își gasească un job în străinătate. Cum vom face acest lucru? Le vom oferi posibilitatea de a-și exporta indemnizatiile de șomaj pentru o perioadă de șase luni, în loc de trei cum este la momentul actual.

In al doilea rând statele membre pot solicita ca o persoană care își pierde locul de muncă să fi lucrat cel puțin 3 luni pe teritoriul lor înainte să poată invoca o experiență anterioară într-un stat membru pentru a pretinde indemnizații de șomaj. Al treilea lucru pe care vrem să-l schimbăm în favoarea șomerilor se referă la drepturile lucrătorilor transfrontalieri, adică cei care trăiesc într-o țară dar lucrează în alta și fac naveta zilnic sau cel puțin săptămânal. Vrem ca statul în care a lucrat și unde s-au plătit contribuțiile să devină responsabil de plata indemnizațiilor de șomaj. Această regulă se va aplica celor care au muncit cel puțin 12 luni ca lucrători transfrontalieri.

 

În ceea ce privește prestațiile de îngrijire pe termen lung, prezenta propunere, clarifică natura prestațiilor de îngrijire pe termen lung și precizează unde pot pretinde cetățenii mobili astfel de prestații. Ea va furniza o securitate juridică mai mare unei categorii de cetățeni aflate în creștere care, în contextul îmbătrânirii populației, depind de îngrijirea pe termen lung.

Comisia mai  propune consolidarea normelor administrative privind coordonarea securității sociale pentru lucrătorii detașați. Ea dorește să se asigure că autoritățile naționale au la dispoziție instrumentele necesare pentru a verifica statutul acestor lucrători în materie de securitate socială și stabilește proceduri mai clare pentru cooperarea între autoritățile statelor membre pentru combaterea eventualelor practici incorecte sau abuzuri.

Un ultim domeniu îi vizează pe cetățenii inactivi din punct de vedere economic. Aceștia au dreptul de ședere legală doar atunci când au mijloace de subzistență suficiente și asigurare medicală completă.