În Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația în lume în 2015, Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului European ia notă de numeroasele presiuni la care au fost supuse aceste drepturi, făcând apel la toate instituţiile Uniunii Europene şi la ţările membre, ca acestea să plaseze problematica drepturilor omului în centrul relaţiilor cu ţările terţe.

Federica Mogherini, înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate:

“Va exista, există deja o nevoie accentuată de o putere, care este de partea drepturilor omului!

Avem cu toţii convingerea că nu există dezvoltare sustenabilă fără drepturile omului, nici securitate sustenabilă fără libertăţile fundamentale. Statele noastre, societăţile noastre sunt puternice numai atâta timp cât democraţia este puternică, dezbaterile libere şi dechise, drepturile omului sunt respectate, spaţiul pentru participare este garantat tuturor.”

Raportul Comisiei pentru afaceri externe salută adoptarea celui de-al doilea Plan de acţiune privind drepturile omului şi democraţie pentru perioada 2015-2019, chemând statele membre să-l implementeze în concordanţă cu Planul de acţiune pe 2016-2020 pentru egalitatea de gen.

Documentul pune un accent deosebit pe anumite aspecte noi, îngrijorătoare, cum ar fi restrângerea marjei de mişcare a activiştilor civici prin legi restrictive adoptate în numeroase ţări, reiterând importanţa unei clauze privind drepturile omului cuprinse inclusiv în tratatele comerciale încheiate de UE.

Raportul condamnă terorismul, subliniind suportul total pentru eradicarea acestuia, exprimându-şi însă îngrijorarea legată de utilizarea dronelor înarmate în afara cadrului legal international.

Conform datelor Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, anul trecut în întreaga lume, 65 de milioane de oameni au fost nevoiţi să se refugieze din cauza conflictelor, greutăţilor economice sau a falimentului guvernării. Ca atare este nevoie de întărirea cooperării cu ţările de tranzit şi origine, precum şi de un sistem comun european de azil, se menţionează în raport.

Se face apel totodată la UE şi delegaţiile sale să identifice semnele timpurii ale potenţialelor conflicte şi catastrofe umanitare, cum ar fi represiunea minorităţilor sau violarea gravă a drepturilor omului. Se solicită deasemenea implementarea unor bune practici pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului în situaţii post-dezastru sau post-conflictuale, cu atenţie deosebită pentru grupurile vulnerabile.

Raportul reiterează importanţa unui mandat mai puternic şi flexibil, dar mai ales permanent, pentru Reprezentantul Special al UE pentru Drepturile Omului.

Federica Mogherini: “Da, situaţia globală a drepturilor omului este serioasă, dar există şi poveşti de succes. Oriunde lucrurile se mişcă în direcţia cea bună, Uniunea Europeană este prezentă.”