Organizația Maritimă Internațională OMI a adoptat  un sistem global și obligatoriu de colectare a  datelor  privind consumul de combustibil al navelor.

Din 2019, navelor care depășesc 5000 de tone, li se vor cere date privind consumul de combustibil și eficiența energetică, care trebuie raportate

statului sub al cărui  pavilion navighează. Datele vor fi transferate ulterior la OMI, care va elabora un raport anual. Acest sistem constituie un prim pas important pentru măsuri suplimentare de decarbonizare.

Anna-Kaisa Itkonen,purtător de cuvânt al Comisiei Europene, a reamintit;

În strategia noastră de transport am menţionat deja aceste standarde ambiţioase, stabilite după discuţiile internaţionale care implică mai mult de 100 dintre reprezentanţii interesaţi în negociere.

De asemenea, s-a discutat despre contribuția sectorului transportului maritim la eforturile internaționale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, întrucât acest sector nu este menționat în mod explicit în Acordul de la Paris.

Sectorul maritim al UE oferă 5,4 milioane de locuri de muncă în uniune. Competitivitatea viitoare merge mână în mână cu o mai mare durabilitate a mediului. Reducerea impactului asupra mediului de transport maritim este, prin urmare, un domeniu prioritar ,cum s-a subliniat în Strategia europeană pentru  mobilitate cu emisii reduse, adoptat în iulie 2016. Punerea în aplicare a acesteia din urmă va fi o prioritateanul viitor, a subliniat  președintele Juncker.