Piața comună europeană a intrat într-o eră a pieței comune digitale capabilă să ofere servicii și bunuri modificând regulamentele naționale și coagulând 28 de piețe unice în una singură. Această transformare ar crea sute de mii de noi locuri de muncă și ar însemna aproximativ 415 miliarde de euro, anual, pentru economia Uniunii.

Conform unui studiu de specialitate în următorii 20 de ani mai bine de jumătate din locurile de muncă din prezent vor fi automatizate. Progresele făcute în domeniul inteligenței artificiale, al automatizării de înaltă tehnologie, în robotică, va înlocui meseriile slab remunerate ce presupun un nivel scăzut de instruire. Sesiunea de seminarii organizată în primăvara acestui an la Dublin a adunat laolaltă reprezentanți ai sectorului public și privat care într-un sistem de lucru intens interactiv s-au concentrat asupra evaluării impactului pe care îl are procesul de digitalizare asupra muncii, a organizării firmelor, a nivelului de pregătire al angajaților. Întrebarea cheie este în ce măsură dialogul social poate maximiza beneficiile transformărilor tehnologice. Discuția primei sesiuni va fi completată de o a doua ce se va desfășura la Berlin în luna octombrie a acestui an. Obiectivul pentru România este reducerea decalajului digital ne spune Maria Ciorba, reprezentând centrul Europe Direct Timișoara:

Locul României în acest tablou de bord (digital scoreboard) nu este unul foarte bun din punct de vedere al Indexului de Economie și Societate Digitală țara noastră fiind pe locul 28 și fiind inclusă în grupul statelor ce sunt în faza de recuperare a decalajului. La nivel de conectivitate, deși se știe că România are un preț mic pentru servicii broadband, totuși raportat la venitul mediu pe economie acesta este cu mult peste media europeană (2.7% față de 1.3%). În privința indicatorului de capital uman există în România o proporție semnificativă de persoane ce nu au folosit niciodată internetul (32%) și un procent mic de angajați pe piața IT (2.7%). Printre puținii indicatori care depășesc media europeană este cel de utilizare a rețelelor sociale (78% dintre utilizatorii de internet față de 63% în UE). Comisia Europeană promovează diverse inițiative cu scopul de a spori formarea aptitudinilor digitale atât pentru forța de muncă cât și pentru consumatori, prin modernizarea educației, valorificarea tehnologiilor digitale pentru învățare și pentru validarea de aptitudini și prin anticiparea și analiza nevoilor de aptitudini. În prezent se estimează un deficit de peste 750 000 profesioniști IT până în 2020.

În acest context, Centrul Europe Direct Timișoara, împreună cu partenerii, a desfășurat o a doua ediție a Școlii de Vară de Programare #WeSpeakCode pentru elevi din clasele 1-12. Pe langa participarea la diverse ateliere de programare, organizatorii au inclus în programul școlii de vară și vizite la companii cu profil IT din Timișoara.

Strategia Pieței Digitale Unice care formează cadrul de dezvoltare în domeniu la nivelul Uniunii se sprijină pe trei piloni: facilitarea accesului la produse digitale și servicii, crearea unui mediu în care rețelele digitale și serviciile să se poată dezvolta și asigurarea creșterii economice pe baza dezvoltării digitale.