Aproape 7 milioane de cetățeni ai Uniunii Europene locuiesc și muncesc în străinătate, într-o altă țară a UE din care peste 1 milion sunt lucrători frontalieri și transfrontalieri care își desfășoară activitatea într-o altă țară a Uniunii decât cea în care sunt stabiliți.

Obiectivul EURES (Serviciul Europene pt. Ocuparea Forței de Muncă) este de a favoriza libera circulație a lucrătorilor în UE, facilitând astfel o piață mai integrată a forței de muncă din Uniune. Toți cetățenii UE pot beneficia de întreaga gamă de servicii furnizate. Rețeaua EURES îmbunătățită oferă asistență lucrătorilor pentru a depăși barierele din calea mobilității, sporește accesul la posibilități de angajare pe întreg teritoriul UE și facilitează crearea de locuri de muncă. Simona Potâng reprezentând reţeaua EURES Timiș.

Portalul EURES reunește toate ofertele de locuri de muncă, cererile de locuri de muncă și CV-urile disponibile în mod public, sporind astfel transparența informațiilor disponibile. Acestea includ, de asemenea, ofertele de stagii și de ucenicii care se bazează pe un raport de muncă. EURES are, de asemenea, un rol important de jucat în furnizarea unor informații și servicii specifice în beneficiul angajatorilor și al lucrătorilor frontalieri din regiunile transfrontaliere din Europa. Structuri de asistență specifice contribuie la furnizarea de servicii pentru lucrătorii frontalieri și facilitează, astfel, mobilitatea în aceste regiuni transfrontaliere.

Noua directivă clarifică cerințele impuse statelor membre și întreprinderilor.

Directiva privind asigurarea respectării legislației referitoare la detașarea lucrătorilor are ca obiective să consolideze drepturile lucrătorilor detașați, să faciliteze prestarea transfrontalieră de servicii și să combată dumpingul social. De asemenea, directiva oferă un echilibru între, pe de o parte, securitatea juridică și transparența pentru întreprinderi și, pe de altă parte, competența statelor membre în materie de control. Țara gazdă este responsabilă de asigurarea aplicării condițiilor relevante de muncă pentru lucrătorii detașați.

Votul englez pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, în cazul invocării articolului 50, ar trebui să ducă la reactualizarea situației Angliei în relația cu rețeaua EURES. Despre situația din prezent, Simona Potâng, consilier EURES.

Marea Britanie, care a decis recent că vrea să părăsească Uniunea Europeană din cauza numărului mare de migrați, caută în continuare forță de muncă în Europa. Conform celei mai noi oferte postate prin intermediul EURES, Marea Britanie are zeci de posturi de îngrijitor persoane la domiciliu pe portalul nostru și pentru laminator, modelator sudor țevi de sticlă și mase plastice.

EURES, o reţea de cooperare concepută pentru facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în ţările Uniunii Europene, precum şi în Elveţia, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia furnizează servicii prin intermediul portalului şi prin reţeaua umană de aproximativ 1000 de consilieri EURES care sunt zilnic în contact cu solicitanţii de locuri de muncă şi cu angajatorii din întreaga Europă.