Informarea și implicarea comunităților locale pentru un parteneriat public-privat sunt primele acţiuni din etapa pregătitoare a proiectului pentru Delta Dunării. Pentru a colecta ideile de proiect din partea potenţialilor beneficiari, consultarea comunităţilor  s-a făcut atât în interiorul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, cât si in localităţile adiacente.

Paul Cononov, preşedintele Flag Delta: ”Patru grupuri de lucru tematice au muncit pentru stabilirea strategiei, autorităţile publice, organizaţii neguvernamentale, operatori turistici. S-a discutat despre turism şi despre  alte activităţi economice, pescuit  şi acvacultură. De asemenea, ultima acţiune a fost un schimb de bune practici cu colegii noştri de la celelalte flag-uri şi o să mă refer aici la flag-urile mai apropiate de noi, Galaţi şi Brăila.”

Acţiunile cuprinse în strategia pentru Delta Dunării sunt cele de care au nevoie comunităţile ca să poată prospera şi să atragă turişti. Paul Cononov: ”În general, activităţi pentru lucrătorii din sectorul pescuitului şi familiile acestora, cum ar fi  transformarea locuinţelor în unităţi de cazare, achiziţia de ambarcaţiuni pentru turism, eco-turism, pesca-turism, cherhanale turistice, amenajarea suprafeţelor de teren şi de apă pentru pescuitul sportiv, inclusiv amenajarea unor spaţii de recreere pentru turişti şi pentru populaţia locală, crearea sau modernizarea unor centre pentru procesarea sau semi- procesarea produselor tradiţionale, amenajarea de locuri de agrement. Un alt obiectiv este acţiunea de reducere a emisiilor poluante în zona FLAG prin înlocuirea motoarelor de ambarcaţiuni cu motoare noi, nepoluante, motoare electrice, motoare cu emisii minime, achiziţionarea de echipamente şi tehnologii menite să prevină şi să reducă impactul negativ asupra mediului.”

Din discuţiile cu primarii celor 24 de localităţi tulcene, cele mai multe idei de proiect vizează, aşa cum este firesc, zona de apă. Cristian Dogaru, expert comunicare la Flag Delta: ”Şi-ar dori să mărească din nou sau să implementeze proiecte legate de capacităţile de acostare, deci pontoanele acelea. Era o problemă atunci când te duceai cu o barcă pentru că nu aveai unde să acostezi … acostai în nămol pe malul Chilia sau la Maliuc. Acum, aceste localităţi sunt din nou eligibile şi doresc să continue aceste proiecte şi foarte mulţi primari sunt interesaţi de realizarea unou locuri de agrement, un fel de zone de picnic, combinate cu parc, apropiate de zone tradiţionale în care oamenii oricum veneau, dar nu erau zone amenajate pentru aceste activităţi.”

Conducerea Grupului Local pentru  Delta Dunării este încrezătoare că strategia propusă finanţării europene va fi aprobată, precizând că pentru proiectele selectate şi propuse spre finanţare de FLAG Delta, pe Programul Operaţional de Pescuit 2007-2013, gradul de absorbţie  a fost de 60%.

Termenul limtă pentru depunerea noului proiect este 3 septembrie 2016, cu o finanţare de aproximativ 10 milioane de euro.