Comisia Europeană a prezentat un pachet de măsuri pentru a impulsiona tranziția către emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele economiei europene, asigurând în același timp competitivitatea Uniunii Europene.

Comisia stabilește obiective anuale obligatorii pentru statele membre în sectoarele transporturilor, construcțiilor, agriculturii, deșeurilor, amenajării teritoriului și silviculturii pentru perioada 2021-2030  privind emisiile de gaze cu efect de seră.

Pentru ca acțiunile să fie eficiente din punctul de vedere al costurilor, sectorul industrial și cel energetic care intră sub incidența schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii vor trebui să își reducă emisiile cu 43 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 2005. Alte sectoare ale economiei, precum transporturile, construcțiile, agricultura, deșeurile, amenajarea teritoriului și silvicultura ar trebui să își reducă emisiile cu 30 % până în 2030 comparativ cu nivelul din 2005. Comisarul Maroš Šefčovič, vicepreședintele UE responsabil cu uniunea energetică:

Avem nevoie de o intervenție de urgență pentru a continua să fim competitivi, să fim liderii pe plan mondial în domeniul transporturilor. În alte zone din afara Uniunii lucrurile se mișcă foarte repede. În transportul rutier Europa încă este prima în domeniul patentelor pentru motoarele cu combustie internă dar în restul lumii sunt foarte multe patente pentru motoare pentru combustibili alternativi. Legislația pentru astfel de motoare se dezvoltă foarte mult în afara Uniunii. De asemenea, avem nevoie de o intervenție urgentă în Agenda privind clima. Dacă nu vom face acest lucru emisiile de gaz vor continua să se acumuleze. De la 23% cât este acum ar trebui să ajungem la mijlocul secolului să avem o reducere de 60% care să țintească 0% emisii de gaz din transport. De asemenea poluatorii care ne afectează sănătatea trebuie să-și reducă drastic influența. Acesta este semnalul pe care dorim să-l transmitem investitorilor. Și este mai mult decât o viziune pentru că prezentăm și un plan de acțiuni pentru a transforma această viziune în realitate.

Toate statele membre sunt vizate, întrucât ele vor fi cele cărora le va reveni în primul rând responsabilitatea de a decide asupra manierei în care trebuie puse în aplicare măsurile necesare pentru a putea îndeplini obiectivul convenit pentru 2030. Comisarul pentru mobilitate și transport, Violeta Bulc.

Domeniile asupra cărora ne concentrăm sunt cercetarea și inovarea în zone critice pentru transport cum ar fi, de exemplu, stocarea energiei, noi sisteme de propulsie, sau sistem de transport inteligent. Ne menținem competitivitatea industrială și ne adaptăm politicile de investiții prin modalități inovative. Emisia scăzută de gaze cu efect de seră face parte din strategia pentru o economie circulară în care ne orientăm pentru a rămâne competitivi. Tot aici se înscrie interesul pentru crearea condițiilor necesare pentru cetățeni sănătoși ca să permitem generațiilor viitoare să se bucure de această planetă minunată.

Ca parte a Planului de investiții pentru Europa, Fondul european pentru investiții strategice își va atinge probabil obiectivul de a mobiliza cel puțin 315 miliarde EUR ca investiții suplimentare în economia reală până la jumătatea anului 2018. Cel puțin 20 % din bugetul actual al UE este explicit legat de climă.