La reuniune participă miniștrii de sector din toate statele membre și aceasta se desfășoară, de regulă, odată pe lună.

Consiliul adoptă, în majoritatea cazurilor împreună cu Parlamentul European, legislația cu privire la o serie de aspecte referitoare la producerea hranei, dezvoltarea rurală și gestionarea activităților de pescuit.

La reuniunea din această lună Consiliul a fost  informat despre stadiul actual al regulamentului propus privind producția ecologică și progresele înregistrate în cadrul Președinției Țărilor de Jos, în cadrul negocierilor cu Parlamentul European. Au mai fost discutate aspecte privind risipa de alimente și a pierderilor de alimente și s-a făcut  apel la statele membre și la  Comisie să contribuie la reducerea acestui fenomen.

Martijn Van Dam, ministrul olandez al agriculturii:

Situația existentă pe piață a constituit din nou principala temă, în diferite sectoare agricole, în special in domeniul lactatelor, cărnii de porc, fructelor și legumelor aceasta fiind îngrijorătoare. În luna martie Consiliul și Comisia au căzut de acord să suplimenteze pachetul oferit agricultorilor cu măsuri adiționale față de luna septembrie, cea mai importantă dintre acestea oferind producătorilor posibilitatea de a reduce nivelul producției in mod voluntar. Astăzi Comisia a făcut o reevaluare a evoluției prețurilor și a implementării măsurilor de susținere luate, putem aprecia că prețurile au luat-o încet in direcția corectă dar putem concluziona și că mare parte din producători sunt încă afectați în mod negativ de situația de pe piețe și că, în aceeași măsură, economiile statelor depind de o agricultură sănătoasă și puternică și am fost de acord că situațiile dificile impun măsuri suplimentare.

Președinția olandeză  a informat miniștrii cu privire la stadiul actual al negocierilor cu Parlamentul European privind agricultura ecologică subliniind progresele semnificative realizate pe cele mai multe planuri, inclusiv punctele sensibile, cum ar fi: importuri, controale și produse și substanțe care nu sunt autorizate.

În concluzie Consiliul a hotărât ca un pachet financiar  adițional să fie cât mai repede aprobat astfel înât acesta să fie prezentat în cadrul întâlnirii din luna iulie.

În ceea ce privește pescuitul Comisia a prezentat  Consiliului comunicarea sa privind o consultare cu privire la posibilitățile de pescuit pentru 2017. Comunicarea stabilește criteriile pentru stabilirea capturilor totale admisibile iar în ceea ce privește gestionarea durabilă a flotelor de pescuit externe abordarea miniștrilor are in prim plan autorizațiile acordate navelor din UE să pescuiască în afara apelor UE, precum și a autorizațiile acordate navelor de pescuit din țări terțe să opereze în apele UE.