Material realizat de Ghiulşen İsmail-İusuf
Realizator emisiuni min. tătară la Studioul Teritorial de Radio Constanţa
Email: ismailghiulsen@yahoo.com

Cursul „İstoria și civilizația tătarilor” care se desfăşoară în fiecare săptămână  la Universitatea Ovidius din Constanţa a debutat în luna  octombrie 2014, este un proiect demarat de Uniunea Democrată a Tătarilor Tuco-Musulmani din România în parteneriat cu Facultatea de İstorie şi Ştiinţe Politice şi se bucură de succes atât în rândul participanţilor din comunitatea tătară cât şi a participanţilor români. Cursul este susţinut de Drd.Metin Omer, de la Universitatea Hacettepe din Ankara.

La data de 9 iunie,  a avut loc festivitatea de decernare a diplomelor absolvenților cursului „Istoria și civilizația tătarilor”ediţia a II-a. Aproximativ 30 de cursanți și-au încheiat anul de studiu într-un cadru festiv, alături de titularul de curs, drd. Metin Omer, și în prezența președintelui UDTTMR, Gelil Eserghep, și a decanului FISP, Conf. Univ. Dr. Emanuel Plopeanu.

Cu acest prilej, reprezentanții celor două instituții partenere, UDTTMR și FISP, au anunțat că începând din anul 2016 – 2017, cursul „Istoria și civilizația tătarilor” va fi încadrat în categoria cursurilor facultative la Facultatea de Istorie și Științe Politice. Cursul va putea fi, astfel, urmat de studenții facultăților Universității „Ovidius”, parcurgerea acestuia urmând a fi consemnată în suplimentul de diplomă, la absolvire.

curs de istorie-absolvire

İstoria are un rol foarte important în dezvoltarea unui popor, deoarece ea constituie premiza principală care accelerează progresul economic. Baza vieţii unei societăţii este regăsită în paginile istoriei. Ea dă dovada de o experienţaă nemaipomenită şi de dezvoltarea multilaterală a strămoşilor. Se spune că fară trecut nu poate exista nici viitor, deci trebuie să acordam atenţie acelui testament scris care s-a format de-a lungul anilor şi pe care noi îl continuăm. İstoria este o carte a vieţii, a înţelepciunii pe care dacă o recitim ne îmbogăţim bagajul intelectual cu o experienţă deosebită. Nu trebuie să ignoram trecutul, deoarece el ne deschide ochii pentru a lumina drumul spre viitor.