Inițiativele locale pentru evenimente culturale și proiecte cetățenești pot fi realizate cu fonduri europene nerambursabile.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și-a oferit sprijinul celor interesați să obțină fonduri europene pentru finanțarea unor proiecte din domeniul industriilor creative și culturale.

Astfel, în prima parte a acestei luni, Centrul de informare Europe Direct Regiunea Centru, din cadrul ADR Centru, a organizat la Alba Iulia și Sibiu seminarii de informare privind oportunitățle de finanțare europeană pentru proiecte din domenii creative și culturale.

Cu acest prilej, aproape 100 de reprezentanți ai autorităților publice locale, ai unor centre culturale și ai unor organizații și instituții culturale din regiunea Centru au fost informați cu privire la modalitățile în care se pot accesa fondurile nerambursabile pentru proiecte de cultură și la oportunitățile pe care le oferă programele „Europa pentru Cetățeni” și „Europa Creativă”.

Are detalii director departamentului Relații Publice și Comunicare de la ADR Centru, Nicolae Mărginean:

„Europa Creativă este acel gen de program care finanțează initiative în domeniul cooperării culturale sau al dezvoltării inclusiv media, al implicării cetățenilor în actul de cultură. Pe de altă parte, programul Europa pentru Cetățeni facilitează interacțiunea cetățenilor europeni și implicarea lor în dezbateri civice, în înfrățiri între orașe și în general în tot cee ace înseamnă cooperare între diverse popoare, națiuni, grupuri entice sau de altă natură orice fel de implicare a societății civile”.

Programul Europa Creativă are trei subprograme: MediaCultura și o componentă transsectorială, dedicată garantării creditelor bancare pentru cooperareai în domeniul politicilor culturale.

Subprogramul Cultura are patru componente:

  1. Proiecte de cooperare la nivel European prin care sunt sprijinite sectoarelor culturale și creative de a opera într-un mod competitiv la nivel internațional
  2. Rețele europene: prin care se oferă sprijin pentru promovarea activităților desfășurate de rețelele care funcționează în sectoarele culturale;
  3. Platforme europene: sprijină activitățile desfășurate de organizații cu vocație europeană care stimulează dezvoltarea de noi talente, colaborarea transfrontalieră în vederea identificării de noi categorii de public, precum și stimularea programării operelor din alte țări la nivel european;
  4. Proiecte de traducere literară

Subprogramul Cultura dispune de un buget total de aproape 455 milioane euro pentru perioada 2014-2020.

Programul Europa pentru Cetățeni este destinat să sporească rolul cetățenilor europeni în dezvoltarea Uniunii.

Programul promovează istoria și valorile comune ale Europei și, în același timp, încurajează responsabilizarea cetățenilor pentru modul în care evoluează Uniunea.

Pentru perioada 2014-2020, Programul Europa pentru Cetățeni are alocat un buget total de peste 185 de milioane de euro.

Mai multe detalii se pot afla și pe internet la adresele http://europapentrucetateni.eu și respectiv www.europa-creativa.eu.